Gå til hovedindhold
Skole og Uddannelse
Børn
Familie

Skoler

Dragør Kommune har tre folkeskoler - Dragør Skole, Store Magleby Skole og Nordstrandskolen. Her kan du også finde ferieplanen og skoledistrikterne.

Indhold

  Dragør Skole

  Vestgrønningen 9
  Mail: dragoerskole@dragoer.dk
  Telefon 32 89 04 30

  Store Magleby Skole

  Kirkevej 8
  Mail: stmaglebyskole@dragoer.dk
  Telefon 32 89 04 40

  Nordstrandskolen

  Hartkornsvej 30
  Mail: nordstrandskolen@dragoer.dk
  Telefon 32 89 04 00

  Databeskyttelse

  Du bør undgå at sende cpr.nr. og andre fortrolige oplysninger i almindelige e-mails.

  Hvor skal mit barn gå i skole?

  Dit barn hører på baggrund af dets folkeregisteradresse til en bestemt skole, som kaldes distriktsskolen. Dit barn har altid krav på at blive optaget på distriktsskolen. På kortet over Dragør Kommune kan du se skoledistrikternes inddeling. St. Magleby Skoles distrikt er markeret med grøn, Nordstrandskolens distrikt er markeret med gul og Dragør Skoles distrikt er markeret med blåt.

  Skoledistrikter

  Hver skole har et lokalområde, der kaldes skolens distrikt. Skoledistrikterne er en del af kommunens struktur. Kommunalbestyrelsen beslutter, hvilket område skolen skal dække. Et skoledistrikt kan være forskelligt for de forskellige årgange på grund af svingende børnetal. Skoledistriktet kan således ændres i forbindelse med indskrivningen til nyt skoleår. Kommunen skal offentliggøre en sådan ændring. Efter offentliggørelsen er skoledistrikts grænsen bindende for indskrivningen til det kommende skoleår.

  Skoledistrikterne i Dragør blev vedtaget af en enig kommunalbestyrelse på kommunalbestyrelsesmødet d. 24. August 2023.

  Se skoledistrikterne

  Du kan indtaste din adresse i søgefelt (luppen) og se hvilket skoledistrikt du er tilknyttet.

  Frit skolevalg?

  Der er frit skolevalg. Det betyder, at hvis du ikke ønsker, at dit barn skal gå på en folkeskole i jeres skoledistrikt, kan du frit vælge at indskrive dit barn i en folkeskole, der ligger uden for jeres skoledistrikt eller i en anden kommune, så længe der er plads.

  Folkeskolen er underlagt en række love og regler. Folkeskoleloven er den lovgivning, der styrer folkeskolens virksomhed sammen med en række bekendtgørelser.

  Lokalt vedtager landets kommuner en styrelsesvedtægt, der beskriver de lokale rammer for folkeskolen i kommunen.

  Her kan du læse Dragør Kommunes styrelsesvedtægt for skoler og SFO'er, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2023.

  Ferieplan skoleåret 2023-2024

  Skolestart

  9. august 2023 - 0. klasserne starter 10. august 2023

  Efterårsferie

  14. til 22. oktober 2023

  Juleferie

  16. december 2023 til 3. januar 2024

  Vinterferie

  10. til 18. februar 2024

  Påskeferie

  23. marts til 1. april 2024

  Kristi Himmelfartsferie

  9. til 12. maj 2024

  Pinseferie

  18. til 20. maj 2024

  Grundlovsdag

  5. juni 2024

  Sommerferie

  29. juni til 11. august 2024

  Ferieplan 23-24 (pdf - ikke webtilgængelig)

  Ferieplan skoleåret 2024-2025

  Skolestart

  12. august 2024 - 0. klasserne starter 13. august 2024

  Ferieplan 24-25 (pdf - ikke webtilgængelig)

  Kvalitetsrapport er et vigtigt redskab i arbejdet med kvalitetsstyring af kommunens folkeskoler.

  Kvalitetsrapport for Dragør Kommunes folkeskoler

  Den enkelte kommunalbestyrelse har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen – herunder tilsynspligt. Det er fra centralt hold besluttet, at dette tilsyn skal have form af en kvalitetsrapport. Dragør Kommunes kvalitetsrapport på skoleområdet er et værktøj, som skal sikre systematisk dokumentation samt et vidensgrundlag for samarbejdet mellem lokale politikere, forvaltning og skoler om kvalitetsudvikling af skolen.

  Dokumenterer resultater

  Kvalitetsrapporten dokumenterer de resultater, som skolerne leverer. Denne dokumentation bruger vi som afsæt for arbejdet med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, både på den enkelte skole og i skolevæsenet samlet set.

  I kvalitetsrapporten kan du læse om bl.a.

  • Udvikling i elevernes faglige resultater
  • Udvikling i resultater af trivselsmålinger
  • De unges efterfølgende uddannelsesmønster

  Rapporten indeholder også en sammenfattende helhedsvurdering med rapportens hovedkonklusioner.

  Kvalitetsrapport for folkeskoler i Dragør 2021 (pdf)

  Links

  Kontakt

  Center for Børn, Skole og Familie

  Telefontid:
  Mandag-onsdag: 10-14
  Torsdag: 10-16:30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Center for Børn, Skole og Familie