Gå til hovedindhold
Politikker og strategier
Skole og Uddannelse

Skolepolitik

Skolepolitikken er lavet i samarbejde med elever, forældre og medarbejdere.

Indhold

  Skolepolitikken består af en fælles vision

  I Dragør Kommune er alle elever glade for at gå i skole. Det er eleverne, fordi de møder et elevvenligt skolevæsen, som giver dem lyst til læring og understøtter en kultur og dannelse hvor der er plads og rum til alle. Vores elever kender deres rødder og lokale udgangspunkt, hvilket gør dem i stand til at blive aktive borgere, der tager del i demokratiet og indgår i fællesskaber.

  Og fire strategispor

  1. Ingen alene
  2. Lyst til læring
  3. Rum til læring
  4. Lokal forankring

  Skolepolitikken er godkendt af kommunalbestyrelsen den 22. april 2021.

  Vision

  I Dragør Kommune er alle elever glade for at gå i skole. Det er eleverne, fordi de møder et elevvenligt skolevæsen, som giver dem lyst til læring og understøtter en kultur og dannelse hvor der er plads og rum til alle. Vores elever kender deres rødder og lokale udgangspunkt, hvilket gør dem i stand til at blive aktive borgere, der tager del i demokratiet og indgår i fællesskaber.

  På vores skoler trives eleverne, fordi de oplever, at de er en del af et menings- fuldt og respektfuldt fællesskab, hvor de har gode relationer til både andre elever og lærere. I Dragør Kommunes skoler er ingen alene.

  Eleverne vil derfor møde relations kompetente voksne, både i skolen og SFO’en, der kan danne gode fællesskaber med øje for den enkelte elev uanset etnicitet, køn, seksualitet, religion, handicap med videre.

  Alle forældrene vil opleve, at de sammen med skolerne og SFO’erne skaber et godt samarbejde, som er værdifuldt både i forhold til det enkelte barn, klas- sen og skolen i sin helhed.

  Alle medarbejdere vil indgå i teams, hvor de i fællesskab kan arbejde for at øge trivslen for alle elever.

  På vores skoler udvikler eleverne sig fagligt hver dag. De oplever et trygt undervisningsmiljø, hvor eleverne samarbejder og får viden og redskaber, der giver dem lyst til og motiverer dem til at lære mere om den verden, de er en del af, og om sig selv.

  Eleverne vil derfor møde en varieret undervisning, der stimulerer deres faglighed bl.a. via tværfaglige læringsforløb med plads til nysgerrighed og fordybelse.

  Eleverne vil få mulighed for at udfolde og styrke deres kreativitet med innovative undervisningsforløb, hvor de laver forsøg og lærer, at det at lave fejl er en del af en læringsproces.

  Eleverne bliver inddraget i deres faglige udvikling, og deres engagement i skolens hverdag bliver styrket ved, at de bliver involveret i skolens beslutningsprocesser.

  På vores skoler oplever eleverne, at undervisningsrummene giver lyst til læring. Rummene understøtter muligheden for at kunne lave alsidige læringsaktiviteter, både inde og ude.

  Eleverne vil derfor møde læringsmiljøer, hvor indretningen af de fysiske rammer skaber gode rum til læring, variation, fordybelse, bevægelse og kreativitet.

  Eleverne vil opleve, at læringsrum ikke kun er klasseværelser, men at alle fysiske og kulturelle rammer, der er til rådighed, inddrages i undervisningen – både ude og inde.

  På vores skoler oplever eleverne, at undervisningsrummene giver lyst til læring. Rummene understøtter muligheden for at kunne lave alsidige læringsaktiviteter, både inde og ude.

  Eleverne vil derfor møde læringsmiljøer, hvor indretningen af de fysiske rammer skaber gode rum til læring, variation, fordybelse, bevægelse og kreativitet.

  Eleverne vil opleve, at læringsrum ikke kun er klasseværelser, men at alle fysiske og kulturelle rammer, der er til rådighed, inddrages i undervisningen – både ude og inde.

  Dokumenter

  Kontakt

  Center for Børn, Skole og Familie

  Telefontid:
  Mandag-onsdag: 10-14
  Torsdag: 10-16:30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Center for Børn, Skole og Familie