Gå til hovedindhold
Frivillige
Foreninger

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Her kan du læse om, hvordan du kan søge om støtte til frivilligt socialt arbejde efter §18 i serviceloven.

Indhold

  Her kan du læse om, hvordan du kan søge om støtte til frivilligt socialt arbejde efter §18 i serviceloven.

  Vil du være med til at gøre en forskel for socialt udsatte og sårbare grupper?

  Hvert år uddeler Dragør Kommune et beløb til frivilligt socialt arbejde, der hjælper socialt udsatte og sårbare borgere. I Dragør Kommune er der et stærkt ønske om, at inddrage og styrke samarbejdet med civilsamfundet i arbejdet med at forebygge og afhjælpe sociale og sundhedsmæssige problemer i kommunen.

  Det er en forudsætning for at modtage støtte, at arbejdet er lokalt forankret og sker til gavn for borgere i Dragør Kommune. Der er yderligere et krav, at aktiviteten er åben for offentligheden og kommer et betydeligt antal borgere til gode eller opfylder et behov for en mindre gruppe borgere, som ellers ikke tilgodeses i andre tilbud.

  Det kan for eksempel være:

  • Sygdomsgrupper - for eksempel borgere med kroniske sygdomme samt borgere med fysiske eller psykiske lidelser.
  • Udsatte voksne - for eksempel misbrugere, hjemløse eller voldsramte.
  • Borgere med andre personlige eller sociale problemer, herunder borgere der er ramt af ensomhed eller som står i en personlig krise.
  • Udsatte børn og unge
  • Pårørende til ovennævnte grupper.

  I 2024 prioriteres initiativer der understøtter et godt helbred samt initiativer der bidrager til livsglæde. 

  Puljen kan både søges af frivillige sociale foreninger og organisationer, samt af andre typer foreninger, netværk eller grupper, der varetager specifikke, afgrænsede frivillige sociale indsatser og aktiviteter.

  Støtten skal gå til selve det frivillige arbejde, og de dermed forbundne udgifter, f.eks. daglig drift, administration, indkøb, aktiviteter m.m.

  Som udgangspunkt skal de frivillige sociale foreninger forsøge at skabe andre indtægter, således foreninger ikke alene baserer sin økonomi på kommunale tilskudsmidler.

  Det er muligt at få støtte til den frivillige del af at en driftsoverenskomstsdækket organisation eller forening - men dette gælder kun for de lønnede aktiviteter, som direkte vedrører koordinering af den frivillige indsats.

  Her kan du se eksempler på aktiviteter, der kan søges støtte til:

  • Opstart af frivillige sociale foreninger
  • Oplysningskampagner
  • Afvikling af arrangementer
  • Indkøb af udstyr
  • Sociale caféer
  • Telefonisk eller personlig rådgivning
  • Aflastningstjenester for pårørende
  • Besøgsvennetjenester
  • Selvhjælpsgrupper

  Listen over aktiviteter er ikke udtømmende, men det er et krav at aktiviteten, som der søges støtte til, er borgerrettet og har en direkte inddragelse af borgerne.

  Det er Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget, der én gang om året beslutter, hvilke aktiviteter, der skal ydes støtte til. Der gives ikke begrundelser for, hvilke aktiviteter der gives støtte og hvilke der får afslag.

  Referat fra udvalgets møde kan efter uddelingen læses på kommunens hjemmeside.

  I 2024 vil midlerne blive uddelt på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 6. maj 2024. 

  Der er åbent for ansøgninger til §18-puljen i perioden 1. marts til og med 1. april 2024. Ansøgninger modtaget uden for ansøgningsperioden vil blive afvist.

  Du søger ved at udfylde ansøgningsskemaet.

  For at modtage tilskud skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto. Du bliver bedt om at logge ind med foreningens NemID og får dermed få en kvittering på, at din ansøgning er modtaget i den tilhørende e-Boks.

  Når du ansøger, skal du have følgende informationer klar:

  • Foreningens NemID og CVR-nummer.
  • Foreningens eventuelle vedægter
  • Foreningens seneste årsregnskab og budget for indeværende år.
  • Budget for den aktivitet du søger midler til.

  Bemærk: Ved tildeling af midler lægger vi vægt på, at skemaet er udfyldt fyldestgørende, og at der er et budget for den aktivitet, du søger midler til.

  Tilskuddet udbetaler vi til den NemKonto, som er tilknyttet foreningens CVR-nummer. Vær opmærksom på, at en foreningskonto ikke automatisk oprettes som en NemKonto.

  Udbetalingen sker umiddelbart efter, at bevillingen er givet.

  Hvis du/din forening får tildelt midler fra puljen, skal I dokumentere, hvordan midlerne er brugt.

  Derfor indsendes regnskab med bilag for projektet til Dragør Kommune senest den 31. marts året efter, at projektet har kørt. Regnskabet sendes til Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering.

  Dokumenter

  Kontakt

  Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering

  Telefontid:
  Mandag-onsdag: 10-14
  Torsdag: 10-16:30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering