Gå til hovedindhold
Klima og miljø

Varmepumpe

På denne side har vi samlet gode råd om varmepumper, som forhåbentlig kan hjælpe, inden du investerer i en varmepumpe.

Varmepumper er forskellige, og den bedste model eller type afhænger af bl.a. dit behov, dit varmeforbrug og din nuværende varmekilde.

Varmepumpe illustration

Indhold

  En varmepumpe er et anlæg, der fungerer ved at flytte energi fra et lavere temperaturniveau (jorden, luften) til et højere temperaturniveau (husets opvarmningssystem, brugsvandet og/eller indendørsluften). Dette sker ved hjælp af en kompressor. Processen kan også beskrives som "et omvendt køleskab". Energien hentes almindeligvis enten fra den omgivende luft (luftvarmepumper) eller fra jorden (jordvarmepumper). Til at drive varmepumpen anvendes elektricitet. Effektive varmepumper kan give op til ca. 5 kWh varme for hver forbrugt kWh elektricitet.

  De tre mest almindelige typer varmepumper i Danmark er:

  • Luft til luft, hvor energien hentes fra udeluften og varmen blæses ind i huset som opvarmet luft. Denne type anlæg kan ikke anvendes til opvarmning af brugsvand. En luft til luft varmepumpe kaldes ofte for ”sommerhusmodellen”, fordi den er særligt velegnet til at opvarme mindre huse og fritidshuse. I andre typer af huse er den velegnet som supplement til det eksisterende opvarmningssystem.
  • Luft til vand, hvor energien hentes fra udeluften og omsættes til varmt vand, som kan bruges til opvarmning og varmt brugsvand. Effektiviteten er typisk lidt dårligere end for jordvarmeanlæg. Sådanne anlæg kan f.eks. være relevante i huse med mindre opvarmningsbehov.
  • Jordvarmeanlæg, hvor varmen hentes fra nedgravede slanger i jorden og omsættes til varmt vand, som bruges i husets centralvarmeanlæg og til opvarmning brugsvand. Denne type anlæg er de mest energieffektive. Jordvarme er mest relevante i forbindelse med erstatning af oliefyr. Ved etablering af jordvarmeanlæg skal der altid søges om tilladelse.
   Du finder mere information om, hvordan du ansøger her: Jordvarmeanlæg

  Du kan læse mere om de forskellige typer og modeller på www.Sparenergi.dk.

  Du kan finde de systemgodkendte varmepumper på Energistyrelsens liste over energimærkede varmepumper. Listen er en samlet oversigt over systemgodkendte varmepumper, som opdateres af Energistyrelsen i takt med, at nye anlæg kommer til.

  Du kan som regel opsætte en luft til luft-varmepumpe eller luft til vand-varmepumpe uden at skulle have kommunens tilladelse, men det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at søge om dispensation hos kommunen.

  • Hvis en eller flere af følgende forhold gør sig gældende, skal du tage kontakt til os, inden du etablerer en varmepumpe på din ejendom:
   Hvis lokalplan eller tinglyst servitut indeholder krav til materialer, konstruktioner, afstand til skel eller lignende, se Lokalplaner (dragoer.dk) og Tingbogen
  • Hvis bebyggelsen er bevaringsværdig
  • Hvis varmepumpen ønskes placeret inden for en beskyttelseslinje i henhold til sø, å, skov, strand eller lignende, se kort over beskyttelseslinjer i Dragør 
  • Hvis du bor i en rækkehusbebyggelse, i klyngehuse, etageejendomme eller lign.

   

  I følgende tilfælde kræver etablering af varmepumpe altid en tilladelse:

  • Varmepumpen overholder ikke byggerettens eller bygningsreglementets tekniske bestemmelser, se Bygningsreglementet
  • Bebyggelsen er omfattet af en bevarende lokalplan. Dette gør sig fx gældende for den gamle by i Dragør.
  • Ejendommen er fredet. Her skal Slots- og Kulturstyrelsen kontaktes først.

  Alle lokalplaner kan søges frem på kommunens hjemmeside ved at følge dette link: Lokalplaner (dragoer.dk).

  I Dragør Kommune findes der tre bevarende lokalplaner. Hvis din ejendom er beliggende indenfor lokalplan 3, lokalplan 25 eller lokalplan 42, skal du have en lokalplansgodkendelse, før du kan installere en varmepumpe.

  Hvor må jeg placere min varmepumpe?  Hvor meget må den støje?

  Varmepumper kan give støjgener både ude og inde. Der er stor forskel på, hvor meget støj de enkelte typer udsender.

  Støj fra varmepumper kan blive et problem også for naboerne, som bor tæt på. Støjen må som tommelfingerregel maksimalt være 35 dB ved skel til naboen i nattetimerne mellem 22.00 og 07.00, jf. kommunens støjregulativ.

  En varmepumpe har en ventilatordel, der placeres udendørs.  Da denne ventilator støjer, er placeringen vigtig.  Det byggetekniske afstandskrav for placering af ventilatordelen er 2,5 meter til skel. Vi anbefaler dog, at varmepumpen som minimum placeres 5 meter fra skel.

  Det er også en god idé, at du tænker over, hvor varmepumpen placeres i forhold til dine naboers soveværelser samt udendørs opholdsarealer.

  Hvis kommunen modtager en klage over støj fra en varmepumpe, kan kommunen give et påbud om at nedbringe støjen, hvilken kan betyde, at du skal flytte ventilatoren.

  Du kan vælge at støjdæmpe din varmepumpe, når du installerer den, for at sikre at der ikke opstår støjgener. Dette kan f.eks. gøres med en støjskærm, en lydsluse eller ved at købe en lyddæmper til varmepumpen, som producenten selv har designet.

  Du kan læse mere om støjdæmpning af varmepumper i Energistyrelsens vejledning:
  Styr på støjen - en guide til installation af varmepumper.

  Energistyrelsen har også udarbejdet en beregningsmodel, der kan hjælpe med at finde den mest hensigtsmæssige placering af varmepumpens ventilatordel, se Støjberegner. Bemærk venligst, at beregningen kun er vejledende.

  Hvis din bolig er opvarmet med el, registeret som elopvarmet i BBR og du bruger mere end 4.000 kWh om året kan du søge din el-leverandør om at få elafgiften reduceret.

  Hvis du har skiftet fra f.eks. olie eller naturgas til en varmepumpe, er det derfor vigtigt, at du opdaterer BBR med din nye varmeform.

  Ret BBR-oplysninger her: https://bbr.dk/ret

  Ansøgningen om reduceret elafgift skal sendes til din el-leverandør. Kontakt leverandøren for oplysninger om, hvordan du ansøger. Nogle selskaber har en blanket du selv kan udfylde og indsende til kommunen til underskrift.