Gå til hovedindhold
Familie
Vielse, separation og skilsmisse

Når I vil giftes

Uanset om I vil giftes i kirken, på rådhuset el.lign., skal I søge om vielse ved at udfylde en digital ægteskabserklæring. Ægteskabserklæringen skal underskrives med MitID af jer begge.

Indhold

  I kan blive gift på Dragør Rådhus, under åben himmel eller af en giftefoged til jeres bryllupsfest.

  Hvornår kan I blive gift?

  Det er som udgangspunkt muligt at blive viet på Dragør rådhus tre torsdage om måneden i tidsrummet kl. 10-16.30, samt sidste lørdag i måneden (undtaget december) og ellers efter aftale, hvis I har særlige ønsker.

  Når I udfylder ægteskabserklæringen, er I velkomne til at komme med et ønske til et tidspunkt for hvornår I gerne vil vies. Kan vi ikke imødekomme jeres ønskedato, kontakter vi jer.

  I kan også ringe i forvejen og aftale et tidspunkt inden i udfylder ægteskabserklæringen.

  Lørdagsvielser skal bookes 2 uger i forvejen. Der foretages som udgangspunkt ikke vielser på helligdage.

  Vielse i eget hjem eller et smukt sted i Dragør

  Borgmesteren og andre medlemmer af kommunalbestyrelsen kan foretage vielser uden for rådhuset. Ring og aftal nærmere, hvis I har særlige ønsker til at blive gift andre steder end på rådhuset. 

  Sommerferie 2024

  I sommeren 2024 er der lukket for vielser på rådhuset fra uge 27 til og med uge 32. Vielse i den periode i eget hjem eller på en lokation i Dragør kan være en mulighed. Send en forespørgsel senest 24. juni 2024. For vielse i uge 33 skal ægteskabserklæringen være udfyld senest søndag den 7. juli 2024.

  Jul og nytår 2024

  Der er lukket for vielser på rådhuset fra fredag den 20. december til fredag den 4. januar 2025.

  For vielser i uge 2, 2025, skal ægteskabserklæringen være udfyldt senest søndag den 15. december 2024. 

  Vi har en sagsbehandlingstid på op til 14 dage, fra I har udfyldt ægteskabserklæringen. I kan dog tidligt søge om ægteskab 4 måneder før jeres vielsesdato.

  Vielsen foretages af borgmesteren eller en anden person, som borgmesteren har bemyndiget til det.

  En vielse skal altid overværes af to vidner. Hvis ikke I selv ønsker at have vidner med, stiller rådhuset vidner til rådighed (bortset fra lørdage og vielser uden for rådhuset).

  Vi spørger, om I ønsker at udveksle ringe, og om I har særlige ønsker til ceremonien. Vi vil også gerne vide, hvor mange gæster I tager med på rådhuset.

  Hvis I vil giftes i en kirke eller en anden kommune, sender vi en prøvelsesattest til jer via Digital Post. Den er gyldig i 4 måneder. Prøvelsesattesten skal afleveres til den myndighed, der skal foretage jeres vielse.

  I skal søge kommunen, hvis du og din partner begge opfylder et af nedenstående kriterier:

  • er dansk statsborger,
  • er statsborger i et andet nordisk land,
  • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark,
  • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen.

  Hvis kriterierne ikke opfyldes, skal I ansøge hos Familieretshuset

  Læs mere og søg på familieretshuset.dk

  Sammen med ægteskabserklæringen, skal der indsendes kopi af pas, kopi af dåbsattest, civilstandsattest fra oprindelseslandet (denne viser om pågældende tidligere har indgået ægteskab) og evt. skilsmissepapirer. Husk, at dokumenterne skal være oversat til dansk eller engelsk.

  Vær opmærksom på, at der er forekomme forlænget sagsbehandlingstid.

  Hvis I vil vies i et andet trossamfund, skal I kontakte trossamfundet. Vielse kan finde sted inden for de godkendte trossamfund, hvis blot en af jer hører til trossamfundet, og trossamfundet har præster, som har vielsesbemyndigelse. I skal medbringe og aflevere prøvelsesattesten, som jeres kommune har udstedt.

  Hvis I vil vies i udlandet, kræver nogle lande dokumentation for, at I opfylder betingelserne for ægteskab efter den danske lovgivning. Andre lande kræver kun, at I kan dokumentere jeres civilstand med en civilstandsattest (bopælsattest).

  Søg civilstandsattest/bopælsattest

  Hvis det land, I ønsker at blive viet i, kræver en attest på, at I ville kunne indgå ægteskab efter de danske regler i ægteskabsloven, skal I søge om at få en ægteskabsattest.

  Når I vil giftes

  Inden I kan blive viet i Danmark, skal I have en prøvelsesattest. En prøvelsesattest er dokumentation for, at I opfylder betingelserne i ægteskabsloven.

  I skal enten søge om en prøvelsesattest i Familieretshuset eller hos kommunen. Hvor I skal søge afhænger af begge jeres nationaliteter eller jeres opholdsgrundlag i Danmark.

  Familieretshuset behandler sagen, når en af jer:

  • ikke er dansk eller nordisk statsborger
  • ikke har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark, eller
  • ikke har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

  Kommunen behandler sagen, når begge parter:

  • er danske eller nordiske statsborgere
  • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.
  Nationale ægteskaber

  Når I vil giftes, skal I søge om det. Det gør I ved at udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i.

  I skal bruge selvbetjeningen og søge digitalt. Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i kommunens borgerservice. Husk at bestille tid.

  Den ene af jer skal starte ansøgningen. Den anden part vil derefter modtage et link i Digital Post, som skal følges, hvorved denne færdiggør ægteskabserklæringen. 
  Kommunen modtager først ægteskabserklæringen, når I har gennemført processen.

  I skal også sende ansøgningen til bopælskommunen, hvis I skal giftes i Folkekirken, et andet trossamfund eller en anden kommune. I så fald udsteder bopælskommunen en prøvelsesattest, der dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at blive gift. Attesten er gyldig i 4 måneder, og I skal vise den til den, der skal foretage vielsen.

  Internationale ægteskaber

  I skal søge hos Familieretshuset, hvis en af jer

  • ikke er dansk eller nordisk statsborger
  • ikke har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark, eller
  • ikke har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.
  Når I også vil skifte navn

  Hvis I ønsker navneændring i forbindelse med brylluppet, skal I bruge selvbetjeningsløsningen 'Navneændring på bryllupsdagen'.

  I skal altså både udfylde ægteskabserklæringen og "Navneændring på bryllupsdagen".

  Hvem kan gifte sig med hinanden?

  De fleste, som vil giftes, opfylder betingelserne og kan let dokumentere det.

  På siden 'Betingelser for ægteskab' kan I læse om ægteskabsbetingelserne, fx hvis en af jer tidligere har været gift. 

  En borgerlig vielse kan foretages af borgmesteren eller en anden person, som borgmesteren har bemyndiget til det. Bemyndigelse til at forestå borgerlig vielse kan kun meddeles til ansatte til kommunens administration og medlemmer af kommunalbestyrelsen i kommunen. 

  I kan frit vælge, hvilken kommune I vil giftes i.

  Vielsen foregår som regel på rådhuset, men borgmesteren kan tillade, at vielsen foregår fx i en skov eller park.

  Straks efter vielsen får I udleveret vielsesattesten.

  En vielse skal overværes af mindst 2 vidner. Sørger I ikke selv for vidner, skal kommunen gøre det.

  Hvis I vil giftes i en kirke, skal I henvende jer til præsten i den kirke, hvor I vil giftes. I skal medbringe og aflevere kommunens prøvelsesattest.

  I kan blive gift i en bestemt kirke, når:

  • en af jer er medlem af folkekirken, og kirken tilhører medlemmets sogn
  • en af jer er medlem af folkekirken, og denne eller I begge har en særlig tilknytning til kirken, og derfor ønsker at blive viet netop der

  I har ikke automatisk ret til at blive gift i andre kirker end de 2 ovennævnte. I kan dog kontakte det enkelte sogn og spørge om lov til at blive viet i en 3. kirke.

  Der skal være mindst 2 vidner ved vielsen. Efter vielsen udsteder præsten en vielsesattest.

  En præst kan nægte at vie jer, hvis en af jer – eller I begge – er fraskilte. Hvis en præst af andre religiøse grunde ikke mener at kunne foretage en vielse, afgør biskoppen, om præsten bør fritages for at udføre vielsen.

  I kan få religiøs velsignelse af en præst i folkekirken, hvis I er borgerligt viet eller har indgået registreret partnerskab,. Præsten har dog ret til at nægte at velsigne jer. Ønsker I religiøs velsignelse, skal I henvende jer til den præst, I vil have til at give velsignelsen. Bemærk, at I beholder den oprindelige vielsesdato, selvom jeres ægteskab bliver velsignet i kirken.

  Hvis I vil vies i et andet trossamfund, skal I kontakte trossamfundet. Vielse kan finde sted inden for de godkendte trossamfund, hvis blot en af jer hører til trossamfundet og trossamfundet har præster, som har vielsesbemyndigelse.

  I skal medbringe og aflevere prøvelsesattesten, som jeres kommune har udstedt.

  Du kan normalt kun blive viet af danske myndigheder i Danmark.

  Vielser på danske ambassader og konsulater kan kun ske i helt særlige tilfælde, og forudsætter, at du er forhindret i at blive gift i Danmark fx pga. dit arbejde eller varigt ophold i udlandet. Det er samtidig et krav, at du ikke vil kunne blive gift lokalt, fx i kirken eller borgerligt. Endeligt skal de lokale myndigheder acceptere, at I bliver viet af ambassaden eller konsulatet.

  Hvis I helt undtagelsesvist bliver gift på en dansk ambassade eller en anden dansk repræsentation i udlandet, skal I være opmærksomme på, at ægteskabet er indgået efter de danske regler. Det kan betyde, at ægteskabet ikke vil blive anerkendt i det land, hvor ægteskabet er indgået. I skal selv undersøge, om myndighederne i det land, hvor ægteskabet er indgået, vil anerkende ægteskabet.

  Det er også muligt at blive gift i danske sømands- og udlandskirker, hvis præsten har fået en lokal vielsesbemyndigelse. Det betyder, at vielsen skal foregå i overensstemmelse med det pågældende lands lov og altså ikke efter de danske regler. Du kan finde information om vielse i danske kirker i udlandet hos Danske Sømands- og Udlandskirker.

  Vielse i udlandet af udenlandsk myndighed

  Hvis I vil giftes i et andet land af dets vielsesmyndighed, skal I selv sørge for at undersøge reglerne for at blive gift i det pågældende land. Hvis myndigheden i det land, hvor I ønsker at blive gift, kræver det, kan I få lavet en ægteskabsattest, der bekræfter, at I kan indgå ægteskab efter dansk lov. Hvis I begge er danske/nordiske statsborgere, skal I henvende jer til jeres bopælskommune. Hvis ikke begge parter er danske/nordiske statsborgere, skal I søge i Familieretshuset.

  Hvis I ikke bor i Danmark, skal I kontakte den kommune, hvor I sidst boede i Danmark. Hvis I har boet uden for Danmark i jeres voksenliv, kan kommunen kræve, at I viser en civilstandsattest, der viser jeres registrerede civilstand i de lande, hvor I har boet.

  Er I blevet gift i udlandet og ønsker vielsen registreret i Danmark, skal I henvende jer til folkeregisteret i bopælskommunen, eller seneste bopælskommune, hvis I bor i udlandet.

  Du kan finde information om anerkendelse af udenlandske vielser på Familieretshusets hjemmeside.

  Hvis en af jer har mistet en vielsesattest, kan I gratis få en ny, når den skal bruges som dokumentation.

  Alt efter hvordan I blev viet skal I bestille den hos vielsesmyndigheden.

  • Vielse på rådhuset eller lignende: I skal bestille eller henvende jer til den kommune, hvor I blev viet.
  • Vielse i Folkekirken: I kan bruge selvbetjeningen 'Bestil mistet vielsesattest fra kirken'.
  • Vielse hos en 3. myndighed: Kontakt denne.
  Ægteskabserklæring og prøvelsesattest for danske par

  Danske borgere, nordiske borgere og borgere med tidsubegrænset ophold skal søge om vielse ved at udfylde en digital ægteskabserklæring (se ovenfor).

  • Kommunen vurderer, om I opfylder ægteskabsbetingelserne.
  • Hvis I ikke skal vies på rådhuset, får I en prøvelsesattest. Den er et bevis på, at I har ret til at gifte jer med hinanden. Attesten er gyldig i fire måneder efter udstedelsen.
  Ægteskabserklæring og prøvelsesattest for internationale par

  I skal søge hos Familieretshuset, hvis den ene eller begge er udenlandske borgere udenfor Norden eller ikke har tidsubegrænset ophold.

  Vielse i udlandet
  • Hvis I skal giftes i udlandet, skal I udfylde ægteskabserklæringen for at få en ægteskabsattest.
  • Attesten viser, at I efter dansk ret opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Attesten er gyldig i fire måneder efter udstedelsen.
  Navneændring på bryllupsdagen
  • Hvis I ønsker at ændre efternavne i forbindelse med brylluppet, skal I søge Kirkeministeriet om det senest 15 dage inden bryllupsdagen. I skal gøre det digitalt og det er en særskilt selvbetjening.

  Lovgivning

  06.06.2024 13.00

  Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet og Familieretshuset

  Kontakt

  Borgmestersekretariatet

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Borgmestersekretariatet