Gå til hovedindhold
Pleje og aflastning

Madservice

Pensionister, som har svært ved at købe ind og lave mad selv, kan få maden leveret fra Dragør Kommunes madservice. Hvis du ønsker en anden leverandør, kan du i stedet søge om et fritvalgsbevis ved at kontakte Visitationen. Det kan du læse mere om her på siden.

Indhold

  Madservice er måltider, der bringes ud. Et almindeligt måltid mad består af hovedret og biret. Biretten kan fravælges. Hvis du har brug for en særlig lægeordineret diæt, kan dette tilrettelægges i samarbejde med Enggårdens køkken eller den private leverandør (i tilfælde af at du har et fritvalgsbevis).

  Madservice er en hjælp til borgere i Dragør Kommune, der i kortere eller længere tid har behov for denne hjælp, fordi de:

  • af helbredsmæssige årsager ikke selv kan lave mad
  • aldrig har lavet mad, og på grund af nedsat funktionsniveau ikke kan lære det.

  Egenbetalingen i 2024 er:

  Morgenmad: 36 kr.
  Hovedret: 61 kr.
  Biret: 36 kr.
  Hovedret og biret: 83 kr.
  Aftensmad: 49 kr.

  Du skal kontakte Visitationen, som visiterer til madservice.

  Køkkenet på Enggården bestræber sig på at lave god veltillavet mad, som ernæringsmæssigt passer til ældre menneskers behov.

  Køkkenet fokuserer på, at maden skal se godt ud og smage dejligt.

  • daglig nylavet varm mad
  • ny menuplan hver måned, så vidt muligt årstidsbestemt
  • vi bestræber os på at lave mad fra bunden, blandt andet skræller vi selv kartofler
  • vi markerer højtiderne med traditionel mad, der hører til begivenheden
  • vi tager gerne imod gode ideer til menuen.

  Menuplan

  Se menuen for juli 2024 her

  Se menuen for august 2024 her

  Hvilke valgmuligheder har du?

  • hovedret med eller uden biret
  • hovedret med ekstra kartofler, mod ekstra betaling
  • hovedret med ekstra grøntsager eller råkost, mod ekstra betaling
  • vi tilbyder forskellige diæter
  • biret alene (forret eller dessert)
  • madpakker.

  Når du modtager madservice fra Enggårdens køkken, skal du være hjemme for at modtage maden.

  Meld afbud til køkkenet

  Hvis du ikke kan være hjemme, når chaufføren leverer din mad, kan du melde afbud, eller vi kan lave en aftale om, hvor vi kan stille maden. Ved afbud eller ændringer skal du kontakte køkkenet på Enggården på telefon 32 89 04 78, senest dagen før kl. 12.

  Hvis du ikke svarer

  Hvis chaufføren kommer til en låst dør, hvor der ikke bliver svaret, vil vi i samarbejde med hjemmeplejen prøve at finde årsagen til, at din dør er låst. Hvis det ikke lykkes, er det nødvendigt at få døren åbnet. Det sker i samarbejde med låsesmed og politi, og du betaler eventuelle omkostninger.

  Kontakt

  Enggårdens køkken

  Du kan ringe til os, hvis du skal melde afbud eller ændre din madlevering. Afbud skal ringes ind senest dagen før kl. 12.

  Telefon: 32 89 04 78

  Hvis du ønsker en anden leverandør end Enggårdens køkken til madservice, kan du i stedet søge om et fritvalgsbevis ved at kontakte Dragør Kommunes Visitation.

  Hvordan foregår det?

  Med et fritvalgsbevis skal du selv henvende dig til en leverandør og indgå en aftale om køb af en daglig hovedret og eventuelt en biret.

  Leverandøren skal opfylde en række krav, som fremgår af ”Krav til leverandører”.

  Når du og leverandøren har indgået en aftale, skal både du og leverandøren underskrive fritvalgsbeviset. 

  Når Visitationen efterfølgende har skrevet ”gyldigt fra ... [dato]” og sendt det retur til dig og leverandøren, er fritvalgsbeviset gyldigt, og leveringen af mad kan derefter begynde.

  Fritvalgsbevis til print og udfyldelse

  Fritvalgsbevisets værdi

  Fritvalgsbevisets værdi følger altid den gældende takst for madservice.

  Værdien på fritvalgsbeviset er i 2024: 

  • En hovedret, inkl. biret 104 kr.
  • En hovedret 82 kr.

  Bemærk: Begge dele er inkl. udbringning.

  Hvis du finder en leverandør med en højere pris end fritvalgsbevisets værdi, skal du selv afregne det ekstra beløb med leverandøren. 

  Opkrævning

  Dragør Kommune sørger for at opkræve betaling med følgende beløb i 2024:

  • 83 kr. for en hovedret, inkl. biret
  • 61 kr. for en hovedret.

  Betalingen sker automatisk ved fratræk i din pension.

  Opsigelse af fritvalgsbevis

  Både du og leverandøren kan opsige aftalen.

  Du skal skriftligt opsige aftale med leverandøren med 14 dages varsel og give Dragør Kommunes visitation besked.

  Som madproducerende virksomhed har du mulighed for at blive leverandør af mad til borgere i eget hjem, som er godkendt til madlevering i Dragør Kommune.

  For at kunne levere mad til borgere, skal du opfylde en række krav. De fremgår af ”Krav til leverandører af mad”.

  Når du og borgeren er blevet enige om en aftale om levering af mad, skal både du og borger skriver under på fritvalgsbeviset. Borger skal herefter returnere det underskrevne fritvalgsbevis til Visitationen.

  Fritvalgsbeviset er først gyldigt, når Visitation har returneret beviset med en gyldighedsdato. Det gyldige bevis sendes både til dig og borger.

  Betaling

  Fritvalgsbevisets værdi svarer til den kommunale takst på en hovedret eller en hovedret samt biret. Prisen er inkl. moms og udbringning.

  Fritvalgsbevisets værdi ajourføres årligt til årsskiftet. Taksten fremgår af kommunens hjemmeside.

  Hvis prisen overstiger fritvalgsbevisets værdi, afregner du og borger selv differencen.

  For at modtage betaling skal du fremsende en elektronisk faktura inden den 15. i den efterfølgende måned. Faktura sendes til ean.nr: 579 800 993 336 2

  Betalingen er bagudrettet.

  Tilsyn

  Dragør Kommune fører tilsyn med ordningen. Dette gøres ved, at du kvartalsvis skal indsende egenkontrol-rapporter.

  Egenkontrolrapporter sendes til hellef@dragoer.dk.

  Desuden kan der foretages stikprøvekontrol med prøveudtagning.

  Opsigelse af aftalen

  Både du og borgeren kan opsige aftalen med 14 dages skriftligt varsel.

  Hvis aftalen ønskes opsagt, varsles borger skriftligt, og Visitationen i Dragør Kommune skal have give besked.

  Kontakt

  Visitationen

  Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering

  Visitationen har telefontid på hverdage 8.15-12.00

  Telefon: 32 89 02 09

  Send Digital Post til Visitationen