Gå til hovedindhold

Tandpleje for børn og unge

Tandplejen tilbyder gratis tandpleje og behandling for alle børn og unge mellem 0-18 år, som bor i Dragør Kommune.

Indhold

  I Dragør følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer og indkalder med børn og unge med 12-24 måneders interval.

  Det er barnets tandsundhed og vaner derhjemme, der er afgørende for, hvor ofte barnet bliver indkaldt til undersøgelse og behandling.

  Hvis I som forældre oplever, at der er et behov, er I meget velkomne til at tage kontakt.

  Tandplejen har til huse på Nordstrandskolen, Hartkornsvej 30, Dragør.

  Der er telefontid alle ugens dage mellem kl. 8.15 og 11.30 på telefon 32 89 04 09. Tidsbestilling og andre henvendelser skal ske i dette tidsrum.

  Ved akut opstået smerter eller tandskader uden for Tandplejens telefontider, skal du venligst skrive en mail til akuttandpleje@dragoer.dk

  Tandplejen vil herefter kontakte jer hurtigst muligt. I den forbindelse er det en stor hjælp, hvis følgende anføres i mailen:

  • Barnets navn og fødselsdag
  • Telefonnummer
  • Kort hvad henvendelsen drejer sig om (eksempelvis over- eller undermund, højre eller venstre side). Vedhæft gerne foto.

  Databeskyttelse
  Du bør som udgangspunkt undgå at sende cpr.nr. og andre fortrolige oplysninger i almindelige e-mails.


  Tandplejen holder åbent alle hverdage fra 8-15 og hver torsdag til kl. 17. De sene tider er forbeholdt unge mellem 16-17 år.

  I Tandplejen er vi bemandet med to tandlæger, en specialtandlæge (tandregulering) og fire klinikassistenter.

  Tandplejen tilbyder gratis tandpleje og behandling for alle børn og unge mellem 0-18 år, som bor i Dragør Kommune.

  Første indkaldelse til undersøgelse i Tandplejen kommer, når barnet er tre år gammelt. Herefter indkalder vi regelmæssigt og efter behov. Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer og indkalder til undersøgelse med 12-24 måneders interval.

  Jeres barn bliver indkaldt til undersøgelse via sikker digital post (e-Boks).

  Alle børn får ved hver undersøgelse vurderet deres tandstilling. Hvis der er en tandstillingsfejl, som kan medføre skade på tænder eller give dårlig tyggefunktion, henviser vi til tandregulering.

  Det er Sundhedsstyrelsen, der har opsat kriterier for, hvilke typer af tandstillingsfejl Tandplejen må behandle. Tandstillingsfejl af kosmetisk karakter er ikke omfattet af tilbuddet.

  Tandregulering foregår også hos Tandplejen på Nordstrandskolen, Hartkornsvej 30, Dragør.

  Når dit barn skal til Tandplejen, kan barnet transportere sig selv – på gåben, cykel eller bus til Nordstrandskolen. Hvis du som forældre ønsker at være med, er du naturligvis velkommen. Der er gode parkeringsforhold ved Nordstrandskolen.

  Indtil barnet/den unge fylder 15 år, skal vi bruge forældres samtykke til for eksempel til at få taget et røntgenbillede.

  I forbindelse med finansloven for 2022 er der indgået en aftale på tandområdet, som betyder, at der fremover tilbydes gratis tandlæge til de 18–21 årige. Det er vi rigtig glade for.

  Ordningen trådte i kraft pr. 1/7-2022 og indfases gradvist med én årgang om året frem til, at den er fuldt implementeret i 2025, se nedenfor:

  År Årgange, der er omfattet
  2022 2004
  2023 2024, 2005
  2024 2004, 2005, 2006
  2025 2004, 2005, 2006, 2007


  Ordningen bliver en udvidelse af Fritvalgsordningen (se denne fane for mere info), hvor du efter eget valg kan vælge mellem at blive behandlet hos den kommunale tandpleje på Nordstrandskolen eller hos en privatpraktiserende tandlæge.

  Hvis du ønsker at benytte en privatpraktiserende tandlæge skal Tandplejen orienteres. Er du allerede omfattet af Fritvalgsordningen, skal kontrakten med den private tandlæge fornyes.

  Hvis I ønsker at benytte en privatpraktiserende tandlæge til jeres barn, skal Tandplejen orienteres.

  Tandplejen sender efterfølgende en blanket, der skal udfyldes med den privatpraktiserende tandlæges navn og adresse og underskrives med forældreaccept.

  Vi indgår herefter en aftale med den privatpraktiserende tandlæge og sørger for, at dit barns journal bliver overført dertil. Udmeldelsen gælder det samlede tandplejetilbud, og aftalen ophører, hvis I vælger en anden tandlæge eller hvis I flytter fra kommunen.

  Det er vigtigt, at Tandplejen får besked om navn på den ønskede privatpraktiserende tandlæge, før barnet/den unge undersøges eller behandles i privat regi. Det er nemlig en forudsætning for, at Dragør Kommune kan refundere udgifter.

  Indtil barnet fylder 16 år, er der en egenbetaling på 35 %, og Dragør Kommune dækker de resterende 65% af udgifterne. For de unge over 16 år dækker kommunen den fulde udgift, såfremt der er indgået kontrakt.

  Eventuelt tilskud til tandregulering ydes kun i forhold til de udgifter, der ville være forbundet med tandreguleringsbehandling på kommunens tandklinik.

  Ønsker du en anden eller dyrere behandling i privat praksis end den, der kan godkendes af kommunen, kan du således kun få refunderet et beløb svarende til prisen på den behandling, som kommunen har godkendt.

  Større behandlinger, inklusiv tandreguleringsbehandling og fjernelse af visdomstænder, skal være godkendt af Tandplejen, før behandlingen kan sættes i gang.

  På skoledage tilbyder vi en tid samme dag. Uden for Tandplejens åbningstid skal privat tandlæge eller Tandlægevagten kontaktes på telefon 70 25 00 41.

  Tandlægevagten holder åbent hverdage kl. 20-21.30 samt lørdag, søndag og helligdage kl. 10-12 og kl. 20-21.30. Tandlægevagten vil vejlede og hjælpe jer til at finde det rette behandlingssted. Regningen for brug af Tandlægevagten sendes til Tandplejen. Ved større skader skal 1813 kontaktes.

  Tandplejen følger skolernes ferieplan og holder lukket i påskeferien, juli måned, efterårsferien, juleferien samt vinterferien.

  Hvad gør jeg, hvis der er brug for tandlæge i denne periode?

  Opsøg kun privat tandlæge ved akutte smerter og nødbehandling. Behandling der kan vente, til Tandplejen åbner igen, vil ikke blive dækket.

  Problemer med tandbøjlen

  Fast bøjle/”togskinner” og holdebøjle

  • Løs togskinne/bracket: Tag bracket ud af buen. Dette er ikke en akut situation. Kontakt Tandplejen efter ferien, så vi kan aftale en tid til påsætning af tabt togskinne.
  • Mistes en elastik omkring en togskinne afventes der med at sætte en ny indtil Tandplejen åbner efter ferien.
  • Hvis noget stikker, så gør alt hvad I kan for at puffe den skarpe ende på plads, f.eks. med enden af en tandstik eller lignende.
  • Faste holdebøjler er de tråde som limes på tændernes bagflader. Bides tråden skæv eller falder der plast af omkring tråden da kontakt privatpraktiserende tandlæge.

  Børn/unge skal sørge for, at passe ekstra godt på bøjlen. Undgå som vanligt at spise hårde, seje og klistrede fødevarer, som kan ødelægge plasten og deformere tråden

  Ganebøjler og andet aftageligt

  • Er bøjlen blevet løs eller knækket, da kontakt Tandplejen efter ferien.

  Problemer med tænderne

  Løse mælketænder

  Løs mælketand kan medføre gener og ømhed. Der kan eksempelvis opstå gener ved spisning hvilket er normalt forekommende, da mælketanden støder på underliggende voksentand. Bedste behandling er at rokke tanden dagligt og flere gange om dagen for, at gøre plads til den nye tand. Der er derfor ikke behov for at opsøge privatpraktiserende tandlæge for dette.

  Tabt fyldning

  Er der tandsmerter grundet den tabte fyldning da opsøg privatpraktiserende tandlæge.

  Tandskader

  Ved tanduheld kan der opstå blødning fra tandkød og læbebånd. Sæt kompres på i et par minutter og dan dig et overblik.

  Se førstehjælp om tandskader

  Opsøg kun privat tandlæge ved akutte smerter og nødbehandling. Behandling der kan vente, til Tandplejen åbner igen, vil ikke blive dækket.

  Privatpraktiserende tandlæge og tandlægevagt

  I dagtimerne kan almen privatpraktiserende tandlæge kontaktes. I aftentimerne og weekend kan tandlægevagten kontaktes.

  Læs mere på tandlægevagten.dk

  Vi tilbyder at tage Ortopantomografi røntgen (OP) og Profilrøntgen. Der er retningslinjer for frit-valg og der er visse behandlinger, der skal søges om.

  Retningslinjer - Frit-valg

  Der skal være indgået en skriftlig kontrakt mellem Dragør kommune og den privatpraktiserende tandlæge om behandling af barnet/den unge i henhold til loven om frit-valg, før regninger kan betales af tandplejen.

  Behandlinger der må udføres uden forhåndsgodkendelse:

  • Alle ydelser der er omfattet af BUT-overenskomsten.

  Behandlinger der skal søges om og godkendes af klinikchefen, Hartkornsvej 30, 2791 Dragør

  • Ydelser der ikke er omfattet af BUT-overenskomsten.
  • For at lette den administrative byrde er flerfladeplast i permanente tænder, som ikke er omfattet af BUT-overenskomsten undtaget for ansøgning, hvis de ikke overstiger nedenstående beløb:
   • Præmolar, 2 flader 975,- kr.
   • Præmolar, 3 flader 1000,- kr.
   • Molar, 2 flader 995,- kr.
   • Molar, 3 flader 1200,- kr.

  Blanket til OP og Profil-røntgen

  Sidst opdateret: 13. oktober 2022

  Kontakt

  Tandplejen

  Vær opmærksom på at tidsbestilling eller afbud ikke kan foretages på mail. Du skal kontakte Tandplejen telefonisk.