Gå til hovedindhold
Sundhed Børn
Familie
Børn

Tandpleje for børn og unge

Tandplejen tilbyder gratis tandpleje og behandling for alle børn og unge mellem 0-21 år, som bor i Dragør Kommune.

Indhold

  Tandplejen arbejder på nedsat drift grundet personalemangel

  Tandplejen arbejder på nedsat drift grundet personalemangel, og det er desværre ikke altid muligt at tage telefonen.  

  Ved akut behov, kontakt akuttandpleje@dragoer.dk

  Akutte patienter behandles altid. 

  Patienter kan opleve, at deres tid rykkes. Der foretages altid en faglig vurdering før en tid evt. rykkes. 

  Ønskes privat tandpleje, skal den kommunale børnetandpleje altid kontaktes først.

  Tandplejen tilbyder gratis tandpleje og behandling for alle børn og unge mellem 0-18 år, som bor i Dragør Kommune.

  Første indkaldelse til undersøgelse i Tandplejen kommer, når barnet er tre år gammelt. Herefter indkalder vi regelmæssigt og efter behov. 

  Jeres barn bliver indkaldt til undersøgelse via sikker digital post (e-Boks).

  Alle børn får ved hver undersøgelse vurderet deres tandstilling. Hvis der er en tandstillingsfejl, som kan medføre skade på tænder eller give dårlig tyggefunktion, henviser vi til tandregulering.

  Det er Sundhedsstyrelsen, der har opsat kriterier for, hvilke typer af tandstillingsfejl Tandplejen må behandle. Tandstillingsfejl af kosmetisk karakter er ikke omfattet af tilbuddet.

  Hvis du får tilbudt en tandreguleringsbehandling er samarbejdet mellem hjem og Tandplejen vigtigt.

  I starten af dit forløb lægges en plan og denne skal følges. Behandling tager som regel fra et til tre år afhængig af behandlingens omfang og bøjletypen. Typisk skal du komme til kontrol hver 6.- 8. uge.

  Vi har mange patienter i gang med et planlagt forløb. Det betyder, at der allerede er mange tider booket på klinikken. Melder du afbud til en tid, kan du derfor ikke forvente at få en ny tid før dit næste kontrolbesøg, og din tandreguleringsbehandling kommer til at vare længere.

  Overvej derfor om du kan komme til din tid alligevel.

  Hvis forløbet og aftalerne ikke overholdes, eller din mundhygiejne ikke er i top, kan Tandplejen afbryde tandreguleringsbehandlingen.

  Tandregulering foregår også hos Tandplejen på Nordstrandskolen, Hartkornsvej 30, Dragør.

  Tandplejen har til huse på Nordstrandskolen, Hartkornsvej 30, Dragør.

  Klinikken er åben:
  Mandag til onsdag kl. 8-15 (Tandregulering kl. 8-15)
  Torsdag kl. 8-15, i lige uger dog kl. 8-17 (Tandregulering kl. 8-15)
  Fredag kl. 8-14 (Tandregulering ulige uger kl. 12-14)

  Klinikken har telefontid mellem kl. 8.15 og 11.30 på telefon 32 89 04 09. Tidsbestilling og andre henvendelser skal ske i dette tidsrum. Dog er telefonen lukket i ulige uger tirsdag og onsdag samt i lige uger kun tirsdag. 

  Når telefonen er lukket, kan du henvende sig på akutmailen, hvorefter du vil blive kontaktet. Mailadressen er akuttandpleje@dragoer.dk 

  Tandplejen kontakter dig hurtigst muligt. I den forbindelse er det en stor hjælp, hvis følgende anføres i mailen:

  • Barnets navn og fødselsdag
  • Telefonnummer
  • Kort hvad henvendelsen drejer sig om (eksempelvis over- eller undermund, højre eller venstre side). Vedhæft gerne foto.

  Databeskyttelse
  Du bør som udgangspunkt undgå at sende cpr.nr. og andre fortrolige oplysninger i almindelige e-mails.

  I tilfælde af sygdom på klinikken kan vores telefon være lukket for henvendelse. Ønsker du at melde afbud til din tid, kan du skrive til akuttandpleje@dragoer.dk.

  Vi giver ikke nye tider via mail. Har du brugt mailen til at melde afbud, skal du derfor efterfølgende kontakte os i telefontiden for at aftale en ny tid.

  I Tandplejen er vi pt. bemandet med en tandlæge, en specialtandlæge (tandregulering) og fire klinikassistenter.

  Tandplejen følger skolernes ferieplan og holder lukket i påskeferien, juli måned, efterårsferien, juleferien og vinterferien.

  Hvad gør jeg, hvis jeg har brug for tandlæge i denne periode?

  Opsøg kun privat tandlæge ved akutte smerter og nødbehandling. Behandling, der kan vente, til Tandplejen åbner igen, bliver ikke dækket.

  Problemer med tandbøjlen

  Fast bøjle/”togskinner” og holdebøjle

  • Løs togskinne/bracket: Tag bracket ud af buen. Dette er ikke en akut situation. Kontakt Tandplejen efter ferien, så vi kan aftale en tid til påsætning af tabt togskinne.
  • Mister du en elastik omkring en togskinne, kan du vente med, at der bliver sat en ny på, når Tandplejen åbner efter ferien.
  • Hvis noget stikker, så gør alt hvad I kan for at puffe den skarpe ende på plads, f.eks. med enden af en tandstik eller lignende.
  • Faste holdebøjler er de tråde, som limes på tændernes bagflader. Bides tråden skæv eller falder der plast af omkring tråden, kontakt en privatpraktiserende tandlæge.

  Børn/unge skal sørge for, at passe ekstra godt på bøjlen. Undgå som vanligt at spise hårde, seje og klistrede fødevarer, som kan ødelægge plasten og deformere tråden

  Ganebøjler og andet aftageligt

  • Er bøjlen blevet løs eller knækket, da kontakt Tandplejen efter ferien.

  Problemer med tænderne

  Løse mælketænder

  En løs mælketand kan give gener og ømhed. Der kan eksempelvis opstå gener ved spisning, hvilket er normalt, da mælketanden støder på den underliggende voksentand. Bedste behandling er at rokke tanden dagligt og flere gange om dagen for at gøre plads til den nye tand. Der er derfor ikke behov for at opsøge privatpraktiserende tandlæge for dette.

  Tabt fyldning

  Er der tandsmerter grundet den tabte fyldning, kan I kontakte en privatpraktiserende tandlæge.

  Tandskader

  Ved tanduheld kan der opstå blødning fra tandkød og læbebånd. Sæt kompres på i et par minutter og dan dig et overblik.

  Se førstehjælp om tandskader

  Opsøg kun privat tandlæge ved akutte smerter og nødbehandling. Behandling der kan vente, til Tandplejen åbner igen, bliver ikke dækket.

  Privatpraktiserende tandlæge og tandlægevagt

  I dagtimerne kan du kontakte almen privatpraktiserende tandlæge. I aftentimerne og weekend kan du kontakte tandlægevagten.

  Læs mere på tandlægevagten.dk

  Når dit barn skal til Tandplejen, kan barnet transportere sig selv – på gåben, cykel eller bus til Nordstrandskolen. Hvis du som forældre ønsker at være med, er du naturligvis velkommen. Der er gode parkeringsforhold ved Nordstrandskolen.

  Indtil barnet/den unge fylder 15 år, skal vi bruge forældres samtykke til for eksempel til at få taget et røntgenbillede.

  I finansloven for 2022 blev det besluttet at udvide den gratis tandplejeordning for de 0-18-årige til også at omfatte de 18-21-årige. Aftalen bliver indfaset med en årgang årligt. Det er forventet, at den er fuldt implementeret i 2025. 

  Ordningen trådte i kraft pr. 1. juli 2022 og indfases gradvist med én årgang om året frem til, at den er fuldt implementeret i 2025, se nedenfor:

  År Årgange, der er omfattet
  2022 2004
  2023 2024, 2005
  2024 2004, 2005, 2006
  2025 2004, 2005, 2006, 2007


  Ordningen bliver en udvidelse af Fritvalgsordningen (se denne fane for mere info), hvor du efter eget valg kan vælge mellem at blive behandlet hos den kommunale tandpleje på Nordstrandskolen eller hos en privatpraktiserende tandlæge.

  Hvis du ønsker at benytte en privatpraktiserende tandlæge skal Tandplejen orienteres. Er du allerede omfattet af Fritvalgsordningen, skal kontrakten med den private tandlæge fornyes.

  Hvis I ønsker at benytte en privatpraktiserende tandlæge til jeres barn, skal I give Tandplejen besked.

  Tandplejen sender efterfølgende en blanket, I skal udfylde med den privatpraktiserende tandlæges navn og adresse og underskrive med forældreaccept.

  Vi indgår herefter en aftale med den privatpraktiserende tandlæge og sørger for, at dit barns journal bliver overført til tandlægen. Udmeldelsen gælder det samlede tandplejetilbud. Aftalen ophører, hvis I vælger en anden tandlæge, eller hvis I flytter fra kommunen.

  Det er vigtigt, at Tandplejen får besked om navn på den ønskede privatpraktiserende tandlæge, før jeres barn bliver undersøgt eller behandlet i privat regi. Det er en forudsætning for, at Dragør Kommune kan refundere udgifter.

  Indtil barnet fylder 16 år, er der en egenbetaling på 35 %. Dragør Kommune dækker de resterende 65% af udgifterne. For unge over 16 år dækker kommunen den fulde udgift. Dette gælder, hvis der er indgået kontrakt.

  Vi yder kun tilskud til tandregulering i forhold til de udgifter, der ville være forbundet med tandreguleringsbehandling på kommunens tandklinik.

  Ønsker du en anden eller dyrere behandling i privat praksis end den, vi kan godkende, kan du kun få refunderet et beløb svarende til prisen på den behandling, som vi har godkendt.

  Større behandlinger, inklusiv tandreguleringsbehandling og fjernelse af visdomstænder, skal være godkendt af Tandplejen, før du starter på behandlingen.

  På skoledage tilbyder vi en tid samme dag. Uden for Tandplejens åbningstid skal privat tandlæge eller Tandlægevagten kontaktes på telefon 70 25 00 41.

  Tandlægevagten holder åbent hverdage kl. 20-21.30 samt lørdag, søndag og helligdage kl. 10-12 og kl. 20-21.30. Tandlægevagten vil vejlede og hjælpe jer til at finde det rette behandlingssted. Regningen for brug af Tandlægevagten sendes til Tandplejen. Ved større skader skal 1813 kontaktes.

  Retningslinjer - Frit-valg

  Tandplejen betaler kun regninger, når på forhånd er indgået en skriftlig kontrakt mellem Dragør Kommune og den privatpraktiserende tandlæge om behandling af barnet/den unge i henhold til loven om frit-valg.

  Afregning sker i henhold til BUT overenskomsten. Kommune refunderer et beløb svarende til prisen på den behandling, som kommunen har godkendt. Dette sker uanset, om barnet/den ungeønsker en anden eller dyrere behandling i privat praksis end den, som kommunen har godkendt.

  Aftalen ophører, hvis barnet/den unge fraflytter kommunen.

  Den kommunale tandpleje har visitationsret i forhold til tandregulerings-behandling og andre dyre behandlinger. Det vil sige, at større behandlinger skal være godkendt af Tandplejen, før behandlingen kan sættes i gang.

  Behandlinger der må udføres uden forhåndsgodkendelse:

  • Alle ydelser, der er omfattet af BUT-overenskomsten.

  Behandlinger der skal søges om og godkendes af klinikchefen, Hartkornsvej 30, 2791 Dragør

  • Ydelser, der ikke er omfattet af BUT overenskomsten.
  • For at lette den administrative byrde er flerfladeplast i permanente tænder, som ikke er omfattet af BUT overenskomsten undtaget for ansøgning, hvis de ikke overstiger nedenstående beløb:
   • Plastfyldninger 2 flader: op til 1.100 kr.
   • Plastfyldninger 3 flader: op til 1.350 kr.

  Benyt Tandplejens EAN nr. 5798009933706 ved afregning.

  Kontakt

  Tandplejen

  Vær opmærksom på, at du ikke kan bestille tid på mail. Du skal kontakte Tandplejen telefonisk.   

  Telefon: 32 89 04 09

  Send Digital Post til Tandplejen (MitID)