Gå til hovedindhold
Foreninger

Tilskud til foreninger

Dragør Kommune yder tilskud til godkendte folkeoplysende foreninger. Her kan du læse mere om mulighederne for tilskud.

Indhold

  Dragør Kommune yder tilskud til godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i form af aktiviteter for børn og unge under 25 år.

  Medlemstilskuddet gives til alle aktive medlemmer under 25 år pr. 31. december i det foregående regnskabsår.

  Ansøgning

  Ansøgning om medlemstilskud indsendes inden den 1. april

  Søg om medlemstilskud

  Dragør Kommune yder lokaletilskud til godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i form af aktiviteter for børn og unge under 25 år.

  Lokaletilskud ydes med 65 % af de afholdte driftsudgifter.

  Ansøgning

  Ansøgning om lokaletilskud for 2023 indsendes inden 1. april 2024 

  Søg om lokaletilskud

  Ansøg om lokaletilskud udbetalt aconto i 2024

  Det er muligt for foreninger at ansøge om, at lokaletilskuddet udbetales aconto.

  Ønsker foreningen dette, skal der ansøges om det senest den 1. januar 2024.

  Til grundlag for beregning af aconto tilskuddet anvendes de faktiske afholdte driftsudgifter i 2022

  Den 1. april 2025 skal foreningen indsende deres faktiske afholdte driftsudgifter og der beregnes, om foreningen har lokaletilskud til gode eller har fået udbetalt for meget lokaletilskud, som skal tilbagebetales.

  Søg om lokaletilskud udbetalt aconto hvert kvartal

  Tilskud til særlige formål

  Foreninger har her muligheden for at ansøge om tilskud til større materielanskaffelser, større reparationsudgifter, inventar til foreningens lokaler, maskiner, redskaber og udstyr til brug for foreningens aktiviteter.

  Der gives ikke tilskud til Pc’er, digitalt kamera, kopimaskine, forbrugsmaterialer og adm. omkostninger.

  Foreningen skal medfinansiere mindst 25 %. Dokumentation for indhentede tilbud eller allerede afholdte udgifter skal vedlægges ansøgningen.

  Ansøgning

  Ansøgningsfrist for tilskud til særlige formål er den 1. april, 1. september og 15. november, hvor Folkeoplysningsudvalget herefter behandler indkomne ansøgninger på det førstkommende møde.

  Søg om tilskud til særlige formål

  Tilskud til leder-/træner-/instruktøruddannelse

  Foreninger har her muligheden for at søge om tilskud til afholdte udgifter for leder-/træner- /instruktøruddannelse.

  Kursusudgiften refunderes med 75 % af den dokumenterede udgift, dog maks. 2.800 pr. kursus/person.

  Rejseudgifter refunderes med 100 % af billigste offentlige befordring.

  Ansøgning

  Ansøgningsfrist er den 1. april, 1. september og 15. november, hvor Folkeoplysningsudvalget herefter behandler indkomne ansøgninger på det førstkommende møde.

  Dokumentation for kursusudgifter skal vedlægges ansøgningen.

  Søg om tilskud til leder-/ træner- /instruktøruddannelse

  Godkendt folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning, har mulighed for at få tilskud. Der ydes tilskud til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter for voksne og for børn og voksne sammen jf. folkeoplysningslovens kapitel 4, samt tilskud til lokaler, eller anvises offentlige lokaler.

  Ansøgning

  Ansøgning om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning til et kalenderår indsendes senest den 1. oktober året før.

  Ansøg om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

  Afregning af tilskud

  Senest den 1. april indsender den enkelte voksenundervisningsforening regnskabs oplysninger for det seneste kalenderår på lokale regnskabsskemaer samt erklæring om indhentet børneattest til Center for Børn, Skole og Kultur:

  Regnskabsskema for tilskud til voksenundervisning (excel)

  Erklæring om indhentet børneattest

  Links

  Kontakt

  Foreningernes kontaktperson

  Center for Borger, Kultur og Social

  Telefon: 32 89 03 52

  Send Digital Post til Center for Borger, Kultur og Social