Gå til hovedindhold
Skole og Uddannelse
Familie
Børn

Skoleindskrivning

Alle børn skal som udgangspunkt begynde i skole i det kalenderår, hvor de fylder 6 år. Vi vil gerne byde dig og dit barn velkommen i Dragør Kommunes folkeskoler.

Indhold

  1. Klik på 'Indskriv' ud for dit barns navn og personnummer
  2. Vælg den skole dit barn skal indskrives i
  3. Udfyld personlige oplysninger for dit barn
  4. Udfyld personlige oplysninger for begge forældre - eller den forælder, hvor barnet bor hos
  5. Udfyld oplysninger for kontaktpersoner på dit barn
  6. Udfyld ekstraoplysninger for dit barn (fx kørselserklæring og sundhedsoplysninger)
  7. Du får en kvittering, når indskrivningen er indsendt

  SFO - skal dit barn indskrives i SFO, skal du selv gøre det via Digital Pladsanvisning - læs mere her

  Vores skoledistrikter kan ændre sig hvert år efter behov. Det betyder, at skoledistrikterne kan tilpasses, så klasserne sammensættes optimalt i forhold til størrelse, hensyn til søskende og afstand til skole.

  Når indskrivningsprocessen er afsluttet i december, vurderer vi, om der er behov for ændringer. Behov for ændringer bliver udløst af, om børnene fordeler sig ligeligt på kommunens tre folkeskoler. Hvis dette ikke er tilfældet, bliver der behov for, at vi ændrer i skoledistrikterne. Eventuelle ændringer vil, efter behandling i Skoleudvalget, blive sendt i høring i skolebestyrelserne.

  Det betyder, at der efter indskrivningen kan ske ændringer i skoledistrikterne, og at nogle bopæle kommer til at høre til en anden distriktsskole, end den nuværende.

  Vi opfordrer derfor til, at man venter med at fortælle sit barn, hvilken skole, det skal gå på, til skolerne har sendt et velkomstbrev ud.

  Se skoledistrikter

  Indskrivning af børn i 0. klasse sker ud fra følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

  1. Søskendekriteriet gældende for kommunens egne elever: der indskrives først elever, som i forvejen har søskende gående på skolen.
  2. I indskrivningsperioden tilstræbes en jævn fordeling mellem de tre skoler
  3. Skoledistrikterne tilpasses, så der gives fortrinsret til den nærmeste boende
  4. Kommunens egne borgere går forud for andre.
  5. Hvis der efter indskrivningen af elever fra skolens eget distrikt er under 24 elever i den pågældende klasse, kan der, indtil der er 24 elever i klassen, indskrives elever fra andre distrikter i Dragør Kommune jf. dog punkt 2.
  6. Afstandskriteriet der virker på den måde, at elever fra et andet skoledistrikt uden søskende på skolen kan indskrives efter skolevejens naturlige rute og længde med fortrinsret til den elev, der opnår størst afkortning af skolevejen, (her anvendes begrundelse i ansøgningen samt rutevejledning til fods via Google Maps i forhold til afstand mellem skole og bopæl).
  7. Hvis der efter optagelse af elever fra skolens eget distrikt og andre distrikter i Dragør Kommune er under 22 elever i den pågældende klasse, kan der – indtil der er 22 elever i klassen – optages elever fra andre kommuner – jf. dog punkt 2.

  Internt i Dragør Kommune

  Der er frit skolevalg mellem skolerne i Dragør Kommune, hvis en elev ønskes til en anden folkeskole end distriktsskolen. Ønskerne bliver imødekommet, hvis gennemsnittet er mindre end 24 elever i en klasse på den pågældende årgang. 

  Over kommunegrænsen

  Der er frit skolevalg over kommunegrænsen, hvorfor elever fra andre kommuner kan søge om optagelse på en skole i Dragør Kommune. Ønskerne bliver imødekommet, hvis der i gennemsnit er mindre end 22 elever på den pågældende årgang.

  Vil en elev skifte skole, kan dette imødekommes, hvis der er under 24 elever på det pågældende klassetrin på den ønskede skole.

  I Dragør Kommune arbejder vi fagprofessionelle tæt sammen med dig og hinanden for at sikre dit barn en tryg og sammenhængende overgang fra dagtilbud til skole. Det gør vi, fordi vi ved fra forskning, at en god overgang og skolestart er afgørende for dit barns trivsel og læring. Ikke kun lige nu og her, men for hele dit barns videre uddannelsesliv.

  I forbindelse med skolestart kan det være relevant at dele oplysninger mellem dagtilbud og skole. Det kan fx dreje sig om følgende oplysninger:

  • Dit barns sociale adfærd set i forhold til klassedannelse
  • Særlige forhold eller udfordringer, som har betydning for dit barns situation
  • Eventuelle foranstaltninger fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

  Retsgrundlaget for deling af relevante oplysninger mellem dagtilbud og skole er dagtilbudsloven § 3a, stk. 3 samt databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e og artikel 9, stk. 2, litra b og h.

  Vi behandler dine personoplysninger efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

  Du kan læse mere om dine rettigheder, og om hvordan vi passer på dine personoplysninger her:

  Kommunale dagtilbud (pdf)

  Kommunale folkeskoler og SFO (pdf)

  Er du tilflyttet kommunen og dit barn skal starte i skole, skal du kontakte folkeskolen i dit skoledistrikt.

  Flytter du til en anden kommune, må dit barn gerne fortsætte sin skolegang på sin skole i Dragør.

  Vil du melde dit barn ud af skolen, skal du kontakte skolen.

  Ønsker du at melde dit barn ud af SFO, skal det ske med en måneds varsling fra den 1. eller den 15. i måneden før på digital pladsanvisning.

  Video: Skoleindskrivning i Dragør Kommune

  Links

  Kontakt

  Center for Børn, Skole og Familie

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Center for Børn, Skole og Familie