Gå til hovedindhold
Familie
Børn
Unge

Børneteamet

Har du brug for særlig vejledning og rådgivning til dit barn? Børneteamet består af socialrådgivere, der arbejder med tidlig forebyggende indsats i forhold til børn og unge med særlige behov for støtte.

Indhold

  Børneteamets arbejde består i at understøtte, at der skabes de bedst mulige opvækstvilkår for børn med særlige behov, så at de kan opnå samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og udfoldelse som andre børn og unge.

  Det er børn og unge, der har alvorlige vanskeligheder i deres dagligdag - det kan f.eks. være børn og unge der:

  • har psykiske problemer og derfor ikke trives
  • har sociale- og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder
  • har vanskeligheder i hjemmet
  • er ude i misbrug eller kriminalitet
  • har været udsat for manglende omsorg eller overgreb

  Børneteamet varetager primært myndighedsopgaver med udgangspunkt i servicelovens bestemmelser om særlig støtte til børn, unge og deres familier.

  Børneteamet behandler ikke sager om adoption, separation og skilsmisse, børne- og ægtefællebidrag, samvær, forældremyndighed eller faderskab - her henvises til Familieretshuset.

  Kontakt

  Center for Børn, Skole og Familie

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Center for Børn, Skole og Familie