Gå til hovedindhold

Veje

Stadeplads

Trafik og Veje

Her kan du læse og ansøge om en stadeplads på Nordre Væl.

Vej- og Gartnerafdelingen

Trafik og Veje

Vej- og Gartnerafdelingen er en afdeling i Dragør Kommune med 21 fastansatte medarbejdere. Afdelingen har overordnet til opgave at drive og vedligeholde Dragør Kommunes grønne arealer og offentlige vejarealer.

Sne og glatte veje

Trafik og Veje

Hjælp hjemmehjælpen, postbuddet og renovatøren så de kan komme sikkert til din dør når det er glat. Her kan du se, hvilke arealer du skal sørge for, og hvilke der er kommunens ansvar.

Bevoksning

Trafik og Veje

Af hensyn til færdsel på veje og stier har grundejere pligt at sørge for at hække, træer og buske langs fortove, stier og veje, beskæres. Beskæringen skal ske efter bestemte retningslinjer.

Vejrenovering

Trafik og Veje

Hvert år udvælges en række veje til renovering.

Brug af vej- og parkareal

Trafik og Veje

Byens offentlige veje og parker kan frit bruges af alle. Men hvis du ønsker at bruge dem til noget særligt, skal du have lov af kommunen. Det er Kommunalbestyrelsen som har beslutter de overordnede regler.

Container og stilladser

Trafik og Veje

Hvis du har brug for stillads eller åben container på offentlig vej i forbindelse med byggearbejde, haveomlægning eller lignende, skal du ansøge om råden over vejareal.

Bestemmelser for brug af vej- og parkareal

Trafik og Veje

4.juli 2008.

Vejbelysning og trafiksignaler

Trafik og Veje

Mangler der vejbelysning eller er signalanlægget gået ud? SEAS-NVE City Light varetager vedligeholdelsen af Dragør Kommunes vejbelysning. Her finder du kontaktoplysninger og selvbetjening.

Giv os et praj

Trafik og Veje

Falder du over en manglende færdselstavle eller et hul i vejen, er det nemt at gøre kommunen opmærksom på problemet.