Gå til hovedindhold
Trafik og Veje

Stadeplads

Her kan du læse og ansøge om en stadeplads på Nordre Væl.

Indhold

  Du kan leje en stadeplads på Nordre Væl for en dag eller for en fast periode. 

  På Badstuevælen kan du leje en juletræsstadeplads.

  Kortvarig stadeplads til f.eks. loppemarked (kr. /stade/dag) 178 kr.

  Fast stadeplads til f.eks. madvogne (kr./m2/måned) 357 kr.

  Juletræsstader Nordre Væl og Badstuevælen (kr. /sæson) 1.787 kr.

  Prisen regnes ud efter størrelsen af vognen (m2).

  Send en mail med nedenstående oplysninger til Center for Plan, Teknik og Erhverv.

  • Navn og Adresse
  • Telefonnummer
  • CVR nr.
  • Størrelse på vognen, incl. overdækning
  • Foto af vognen
  • Varesortiment
  • Hvilke dage og tidspunkt du ønsker stadepladsen

  Du vil herefter modtage en tilladelse pr. mail, ekspeditionstid ca. 7-14 dage. 

  § 15. Drift af stade kræver tilladelse, som kan meddeles efter forudgående skriftlig ansøgning.

  Stk. 2. Enhver der efter næringsloven kan drive stadehandel/torvehandel kan principielt leje en såvel fast som kortvarig stadeplads i Dragør Kommune, såfremt stadets placering kan godkendes af Kommunalbestyrelsen, Dog har personer, der på grund af handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, fortrinsret til ledige stadepladser.

  Stk. 3. Faste stadepladser defineres som permanent eller hyppigt tilbagevendende opstilling af et stade på samme af Kommunalbestyrelsen godkendte lokalitet og hvorom der er indgået en personlig kontrakt. Det kan f.eks. omhandle daglig eller ugentlig opstilling af fiskebil eller pølsevogn.

  Stk. 4. Kortvarige stadepladser defineres som sporadisk, enkeltstående opstilling af et stade på individuel basis såvel som i forbindelse med arrangementer, f.eks. torvedagsboder og loppetorvsboder eller i forbindelse med kampagner.

  Stk. 5. Ingen kan få tilladelse til mere end én fast stadeplads.

  Stk. 6. Tilladelse til brug af stadeplads er personlig og kan ikke overdrages, fremlejes eller udlånes til anden side, uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.

  Stk. 7. Kortvarige stadepladser på individuel basis såvel som i forbindelse med kollektive arrangementer tildeles efter konkret ansøgning.

  § 16. Staderne må ikke anvendes til udskænkning af øl, vin og spiritus, og der må på stadet ikke forefindes andre drikkevarer end de til handelen godkendte.

  § 17. Indretning og udstyr på stadepladsen skal være forsvarlig og må ikke kunne udgøre fare eller være til gene for publikum. Vogne og andet udstyr som f.eks. sejl, overdækninger mv., der agtes anbragt på stadet, skal godkendes i forbindelse med indgåelse af stadeaftalen.

  Stk. 2. Stadepladsen skal placeres som anvist af Kommunalbestyrelsen og må ikke flyttes uden særlig tilladelse.

  Stk. 3. Vogne, der benyttes på stadepladsen, skal fjernes samtidig med salgets ophør.

  Stk. 4. Lejeren af en stadeplads er forpligtet til selv at bortskaffe affald og sørge for renholdelse af arealet, mens stadepladsen benyttes. Stadepladsen skal forlades ryddet og rengjort. Tom emballage, kasser, kurve eller andet må ikke på synlig måde hensættes på eller omkring stadepladsen.

  § 18. Tilladelsen betinges af en afgift til kommunen. Kommunalbestyrelsen fastsætter afgifterne (stadelejen) én gang årligt i forbindelse med budgetlægningen for det kommende år, jf. Afgiftsfortegnelsen.

  Stk. 2. Private og foreninger, der anvender staderne til arrangementer af humanitær eller velgørende karakter eller der ikke anvender staderne til erhvervsmæssigt salg, kan fritages for betaling af stadeleje.

  Kort der viser fordeling af stadepladser på Nordre Væl

  Kontakt

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Telefontid:
  Mandag-onsdag: 10-14
  Torsdag: 10-16:30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 03 20

  Send Digital Post til Center for Plan, Teknik og Erhverv