Gå til hovedindhold

Fritagelse for Digital Post

Her finder du information og hjælp til fritagelse fra samt læseadgang til Digital Post.

Indhold

  09.11.2022 09.11

  Fritagelse fra Digital Post

  Kan du ikke modtage din post fra det offentlige digitalt, har du mulighed for at blive fritaget fra Digital Post og i stedet modtage posten som almindelig papirpost.

  Bliver du fritaget fra Digital Post, varer det livet ud. Ændrer du mening, kan du til enhver tid tilmelde dig Digital Post igen. 

  Når du bliver fritaget, kan du vælge at få eftersendt eventuelt uåbnet Digital Post, som du har modtaget inden for de seneste seks måneder. Posten vil blive sendt til din folkeregisteradresse som papirpost, medmindre du oplyser en anden adresse. 

  Vær opmærksom på, at fritagelser ikke omfatter alt

  Din fritagelse fra Digital Post gælder ikke offentlige myndigheder, der på grund af anden lov må sende dig beskeder i Digital Post. Det kan fx dreje sig om:

  • lønsedler fra offentlige arbejdsgivere
  • beskeder om SU.

  Dens slags post sendes i udgangspunktet kun digitalt. Du kan kontakte afsenderen, hvis du har brug for at modtage post fra dem på papir.

  Fritagelsen gælder heller ikke post, du modtager gennem e-Boks eller mit.dk fra virksomheder, fx din bank eller dit forsikringsselskab. Hvis du ikke ønsker at modtage post fra en virksomhed, skal du kontakte e-Boks A/S, mit.dk og/eller den virksomhed, som du har indgået en kundeaftale med for at finde en anden løsning. 

  Din fritagelse fra Digital Post gælder ikke for andre offentlige selvbetjeningsløsninger, fx Din boligstøtte, sundhed.dk eller minretssag.dk. Hvis du ønsker at blive undtaget fra en offentlig selvbetjeningsløsning, skal du kontakte myndigheden, som har ansvar for den.

  Borgere, der ikke er i stand til at modtage Digital Post og lever op til mindst ét af fritagelseskriterierne, kan blive fritaget fra Digital Post og i stedet modtage post fra det offentlige på papir.

  Fritagelseskriterier

  Du kan blive fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige, hvis du kan sætte kryds ved mindst ét af følgende punkter:

  1. Jeg har en psykisk nedsat funktionsevne, der hindrer mig i at anvende Digital Post.
  2. Jeg har en fysisk nedsat funktionsevne, der hindrer mig i at anvende Digital Post.
  3. Jeg har ikke adgang til computer, smartphone eller tablet i mit hjem eller opholdssted.
  4. Jeg er registreret i CPR som udrejst af Danmark.
  5. Jeg er ikke længere registreret med fast bopæl eller opholdssted i Danmark.
  6. Jeg behersker ikke dansk, hvilket gør det svært at anvende Digital Post.
  7. Jeg har praktiske vanskeligheder ved at anskaffe NemID/MitID, som giver adgang til Digital Post.
  8. Jeg er bosiddende i et område, hvor der ikke er mulighed for at etablere internetforbindelse (min. 512 kbit/s downloadhastighed).
  9. Efter en konkret vurdering, hvis der foreligger ganske særlige forhold.

  For at blive fritaget fra Digital Post fra det offentlige skal du som udgangspunkt møde personligt op hos kommunen. Her får du en blanket, hvor du skriver under på, at du lever op til mindst et af fritagelseskriterierne. Du vil blive bedt om at vise legitimation.

  Du kan få en skriftlig kvittering på, at du er fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige. Du er ikke forpligtet til at oplyse, hvilket af fritagelseskriterierne, du lever op til.

  Hvis du ikke selv kan møde op hos kommunen

  Du kan bede andre fritage dig på dine vegne ved brug af en fuldmagt, som kan fås hos kommunen. Hvis du skal hjælpe en pårørende med at blive fritaget, skal hendes eller hans underskrift stå på blanketten.

  Du kan søge om fritagelse på andres vegne ved brug af en fuldmagt, som du kan få hos kommunen. Hvis du skal hjælpe en pårørende med at blive fritaget, skal hendes eller hans underskrift stå på blanketten.

  Selv om du er blevet fritaget, kan du til enhver tid tilmelde dig Digital Post igen.

  Du kan få ophævet din fritagelse ved at møde op hos kommunen, eller du kan gøre det selv via Digital Post:

  1. Log ind på Digital Post på borger.dk med dit NemID/MitID.
  2. Klik på ’Menu’.
  3. Klik på ’Ophæv Fritagelse fra Digital Post’.
  4. Klik på ’Tilmeld mig Digital Post’.
  5. Der åbner et vindue, hvor du skal trykke på knappen ’OK, tilmeld mig’ for at annullere din fritagelse. Du er nu tilmeldt Digital Post. 
  6. Klik på knappen ’Start opsætning’, følg trinene, og husk at bekræfte din e-mailadresse og dit mobilnummer under dine profiloplysninger.
  Skrevet af Digitaliseringsstyrelsen

  Sidst opdateret: 13. februar 2023

  Kontakt

  Borgerservice

  Åbningstider:
  Mandag - tirsdag: 10-14
  Onsdag lukket
  Torsdag: 10-16:30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Borgerservice