Gå til hovedindhold
Politikker og strategier
Pleje og aflastning

Ældre- og værdighedspolitik

Dragør Kommunes ældrepolitik skal medvirke til at skabe rammerne for et godt og værdigt ældre liv.

Indhold

  Denne ældrepolitik skal synliggøre kommunens målsætninger på ældreområdet. Politikken skal betragtes som den overordnede ramme for kommunens indsats på ældreområdet.

  Ældre er en mangfoldig gruppe, og derfor skal ældrepolitikken favne bredt. Ældrepolitikken har fokus på de ældre borgere, der klarer sig selv, de ældre borgere der har brug for lidt hjælp, støtte og pleje og den gruppe af ældre, der er afhængige af hjælp, støtte og pleje.

  Ældrepolitikken handler ikke kun om gruppen af ældre - også frivillige, pårørende og medarbejdere, der arbejder inden for ældreområdet, er en del af målgruppen.

  Ældrepolitikken er blevet til med bidrag fra borgerne i Dragør Kommune og fra medarbejdere og repræsentanter fra Beboer- og Pårørenderådet på Enggården, Hjemmeplejen og Aktivitetshuset Wiedergården og Ældrerådet.

  "Mennesket først" er pejlemærket for ældre- og værdighedspolitikken i Dragør Kommune. Politikken skal bidrage til, at ældre i Dragør Kommune fortsætter det gode ældreliv i dag - såvel som i morgen. Dragør Kommune vil fortsætte et tæt samarbejde med regionen, andre kommuner og almen praksis for at sikre et godt og værdigt ældreområde nu - og i fremtiden.

  Dragør Kommunes ældrepolitik sætter fokus og retning inden for områderne:

  • Mennesket først - tryghed for den ældre
  • Det aktive og sociale ældreliv
  • Rammerne for et godt og værdigt ældreliv
  • Livet med demens