Gå til hovedindhold
Politik
Sundhed Voksne

Handicappolitik

Politikken tager udgangspunkt i FN’s Handicapkonvention samt principper, som dansk handicappolitik i almindelighed bygger på, det vil sige kompensationsprincippet, sektor ansvarligheds-princippet, solidaritetsprincippet og ligebehandling.

Indhold

  Fire temaer i fokus

  Handicappolitikken skal sætte fokus på, at borgere med funktionsnedsættelse skal kunne deltage i samfundet på egne vilkår og med mulighed for at kunne mestre eget liv.

  I handicappolitikken kan du læse om de fire temaer, som vi sætter i fokus de næste fire år:

  1. Mennesket først - tryghed for den enkelte
  2. Et aktivt handicapliv
  3. Rammer for et godt og værdigt handicapliv
  4. Et sundt liv som handicappet