Gå til hovedindhold
Trafik og Veje

Trafiksikkerhed

Her finder du Dragør Kommunes trafiksikkerhedsplan ”Trafiksikker i Dragør”, som blev vedtaget i september 2016.

Indhold

  Borgerne i Dragør er gode til at færdes i trafikken, og der sker kun få trafikulykker i kommunen. Det er den overordnede status for trafiksikkerheden i Dragør. Denne status er klar efter at kommunen er dykket ned i ulykkesstatistikker og har studeret resultaterne af udført borgerundersøgelse.

  Alligevel arbejder kommunen løbende for at blive endnu bedre og sørge for, at borgere og besøgende også i fremtiden kan være sikre på veje og stier.

  ”Trafiksikker i Dragør” indeholder fire indsatsområder for Dragør Kommune, som samler op på konklusionerne i planen.

  Overskrifterne på de fire indsatsområder, som Dragør Kommune vil arbejde med er at:

  • Skabe et fælles overblik over kommunens større fysiske udfordringer
  • Lave en trafikpolitik for kommunens skoler og støtte skolepatruljens arbejde
  • Holde fokus på tiltag for lette trafikanter
  • Synliggøre kommunens strategi for nedsat hastighed i boligkvarterer

  Der er enkelte kryds og strækninger, som gør borgerne utrygge og som kan være usikre. Planen giver et fælles overblik over disse usikre steder i kommunen.

  Efter vedtagelse af trafiksikkerhedsplanen har kommunalbestyrelsen afsat midler til en løsning for krydset Krudttårnsvej/Møllevej. Kommunalbestyrelsen har derudover afsat en pulje til det videre arbejde med trafiksikkerhed.

  Planen har været udsendt i 4 ugers høring i foråret 2016. Kommunen modtog 30 høringssvar, og høringssvarene ligger i deres fulde længde her på siden.

  Mere end 500 borgere har i efteråret 2015 udfyldt en digital spørgeundersøgelse eller deltaget i et åbent hus-arrangement om trafiksikkerheden. Deres svar har været en del af baggrunden for udarbejdelse af trafiksikkerhedsplanen ”Trafiksikker i Dragør”.

  I Dragør Kommune må du normalt højst køre 50 km/t. Vi har sat skilte op, hvis der gælder andre fartgrænser. Dragør kommune regnes for byzone med tættere bebyggelse.

  Generel begrænsning på hastigheden

  For Dragør Kommune gælder det, som for resten af Storkøbenhavn, at hvis der ikke er fastsat anden hastighed ved skilte, så er den generelle hastighedsbegrænsning 50 km/t.

  "Tættere bebygget område"

  Bemærk, at det er uden betydning, om området er bebygget eller ej, idet det er skiltene, der ved den såkaldte byzone-tavle ”tættere bebygget område” angiver, hvor færdselslovens regler for tættere bebygget område gælder.

  Storkøbenhavn og Dragør

  Hele Storkøbenhavn inklusiv Dragør er udlagt som tættere bebygget område, og det er tilkendegivet med områdetavle ved hver indkørsel i Storkøbenhavn.

  Nye knallertregler fra 2013. Knallerten er det absolut farligste transportmiddel, og ulovlig kørsel på knallert er årsag til mange ulykker. Fremover skal unge på 16 og 17 år, der ønsker at køre på lille knallert, tage et rigtigt kørekort. Undervisningen foregår på ungdomsskolen i kommunerne.

  Strengere straffe

  Med de nye regler følger også strengere straffe. I værste fald kan ulovlig kørsel på knallert betyde, at man får udskudt tidspunktet for, hvornår man må tage kørekort til bil.

  Kære forælder til en ung i trafikken

  Du er vigtigere, end du tror.

  Din rolle som forælder er stor. Din mening tæller mere end vennernes, selv om det måske ikke altid virker sådan. Du kan gøre meget for at hjælpe din teen­ager sikkert gennem de farligste år i trafikken:

  • Vær selv en god rollemodel og overhold færdselsreglerne
  • Tal med din teenager om, hvordan du forventer han/hun færdes i trafikken
  • Lav klare aftaler om, at kørsel på knallert skal være lovlig
  • Følg op på aftalerne, og sørg for, at de bliver overholdt

  15-25 år – de ti farligste år

  De ti farligste år i trafikken starter, når en ung fylder 15 år. Det er, fordi mange unge:

  • tager chancer og er uopmærksomme på cykel
  • smider cykelhjelmen
  • begynder at køre på knallert og senere i bil

  Læs mere på hjemmesiden sikkertrafik

   

  Herunder følger en kort ”trin for trin” guide, der beskriver fremgangsmåden fra idé til udførelse af trafiksaneringer, som sker på initiativ af beboer.

  1. Trin – idé

  Ønsket opstår blandt lokalvejens beboere, som spørger kommunen om vejen kan trafiksaneres. Beboerne udarbejder et forslag til trafiksaneringens udformning og pris.

  2. Trin – vedtagelse

  Forslaget indsendes til kommunen, som tager stilling til om trafiksaneringen kan gennemføres.

  3. Trin – projekt

  Grundejerne/beboerne får udarbejdet et endeligt projekt. Projektet skal godkendes af kommunen og politiet. Grundejerne/beboerne orienteres om evt. ændringer.

  4. Trin – udførelse

  Grundejerne/beboerne skal stille en bankgaranti som sikkerhed, inden arbejdet påbegyndes. Udførelsen forestås af grundejerne/beboerne, der også betaler anlægsudgifterne. Kommunen fører tilsyn med anlægsarbejderne.

  5. Trin – drift

  Drift og vedligeholdelse varetages og betales af Kommunen på offentlige veje og grundejerne/beboerne på private fællesveje.