Gå til hovedindhold
Råd og nævn
By

Dragør Bevaringsnævn

Dragør Bevaringsnævn, er sammensat af repræsentanter for Kommunalbestyrelsen og foreninger mv. med tilknytning til bevaringsarbejdet for Dragør gamle bydel, havneområdet samt øvrig byzone.

Indhold

  Formand: Martin Hans Borg, udpeget af Dragør Museumsforening

  Næstformand: Axel Bendtsen, udpeget af Beboerforeningen for Dragør gamle by

  Jan Neuman Petersen, udpeget af Danmarks Naturfredningsforening

  Theis Bacher Møller, udpeget af Amagermuseets Venner

  Christian Aagaard, museumsinspektør, Museum Amager

  Henning Sørensen, lokalarkivar, Historisk Arkiv Dragør

  Martin Wood Petersen, kommunalbestyrelsen (C)

  Lisbeth Dam Larsen, kommunalbestyrelsen (M)

  Peter Læssøe, kommunalbestyrelsen (T)

  Lone Van Deurs, udpeget af Dragør Bevaringsnævn

  Ebbe Kyrø, udpeget af Dragør Bevaringsnævn

  Sekretær: Mikala Kloppenborg, byplanlægger, Dragør Kommune

  Dokumenter

  Kontakt

  Bevaringsnævnets og Bevaringsfondens sekretariat

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Ansøgninger om fondstilskud til byggearbejder og renoveringer mv., der sikrer eller forbedrer bygningernes bevaringsværdi, kan sendes til Bevaringsnævnets og Bevaringsfondens sekretariat.

  Alle ansøgninger skal indeholde følgende: Budget for projekt og fotos af bygning. Derudover skal der fremsendes en kortfattet beskrivelse, om hvad der konkret skal laves, samt hvordan bevaringsværdierne tilgodeses jf. lokalplanen.

  Telefon: 32 89 03 20

  Send Digital Post til sekretariatet (MitID)