Gå til hovedindhold
Trafik og Veje

Vej- og Gartnerafdelingen

Vej- og Gartnerafdelingen er en afdeling i Dragør Kommune med 21 fastansatte medarbejdere. Afdelingen har overordnet til opgave at drive og vedligeholde Dragør Kommunes grønne arealer og offentlige vejarealer.

Indhold

  Afdelingens arbejdsområder

  • Renhold af offentlige kørebaner, cykelstier, fortove og pladser mv.
  • Mindre vedligeholdelsesopgaver på offentlige vejarealer, herunder kørebaner, overkørsler, cykelstier, fortove samt vejafvanding.
  • Vedligehold, renhold og opsætning af gadeinventar, herunder affaldsstativer, skilte, bænke, steler, bomme mv.
  • Tømning af offentlige affaldsstativer.
  • Vedligehold af de kommunale offentlige grønne anlæg og strandenge.
  • Plantning og beskæring af træer, pleje af græsarealer på og ved offentlige veje, pladser samt boldbaner. Bekæmpelse af bjørneklo.
  • Pleje, vedligehold og renhold af udearealer på skoler, børne- og ungdomsinstitutioner, bibliotek og rådhus.
  • Vedligehold og opsætning/nedtagning af badebro ved Fortet samt vedligehold af ”Mormor-stranden”
  • Snerydning og glatførebekæmpelse.

  Kontakt

  Vej- og Gartnerafdelingen

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Åbningstider
  Mandag - torsdag: 7-15
  Fredag: 7-12

  Materialegården
  Ndr. Dragørvej 160
  2791 Dragør

  Telefon: 32 89 15 80

  Send Digital Post til Vej- og Gartner (MitID)