Gå til hovedindhold
Kommunalbestyrelse
Politik

Repræsentation og gaver

Retningslinjer for repræsentation og oversigt over gaver som borgmesteren modtager eller giver på vegne af kommunen.

Indhold

  Retningslinjer for repræsentation m.v.

  Der afholdes og betales reception. Receptionen annonceres i Dragør Nyt, og der udsendes invitationer til samarbejdskommunerne samt samarbejdspartnere.

  Ved fratrædelse gives der en gave, der i værdi overholder bagatelgrænsen for personalegoder.

  Der afholdes og betales reception som anført under borgmesterens fratrædelse. Desuden gives der en gave, der i værdi overholder bagatelgrænsen for personalegoder.

  Der afholdes og betales reception som anført under borgmesterens fratrædelse.

  Desuden gives der en gave, der i værdi overholder bagatelgrænsen for personalegoder.

  Nuværende kommunalbestyrelsesmedlemmer og tidligere borgmestre: Krans med bånd.

  Tidligere kommunalbestyrelsesmedlemmer: Bårebuket.

  Prisen holdes inden for en rimelig udgift en offentlig virksomhed kan bære, og niveauet vurderes løbende af direktionen.

  Der afholdes afslutningsmiddag for kommunalbestyrelsens medlemmer med ledsager, direktionens medlemmer med ledsager og enkelte andre med ledsager. Middagen afholdes på restaurant. Kuvertprisen pr. deltager må ikke overstige 1.200 kr. alt inklusive.

  Der gives en gave med indgravering til afgående kommunalbestyrelsesmedlemmer.

  Der kan afholdes middag ”i huset” eller eksternt inden for budget.

  Borgmesteren inviterer til nytårskur for Dragør Kommunes erhvervsliv.

  To gange årligt inviteres de elever, der er udlært i kommunen inden for de seneste seks måneder til reception hos borgmesteren.

  Der gives en relevant gave med indgravering af byvåben eller en buket blomster.

  Prisen holdes inden for en rimelig udgift en offentlig virksomhed kan bære, og niveauet vurderes løbende af direktionen.

  Hver måned inviteres de ansatte i kommunen, der har haft 25-, 40- eller 50-års jubilæum til besøg hos borgmesteren, medmindre borgmesteren har deltaget i vedkommendes reception.

  Der gives en mindre gave eller buket.

  Prisen holdes inden for en rimelig udgift en offentlig virksomhed kan bære, og niveauet vurderes løbende af direktionen.

  100-års fødselsdage:
  Eventuelt personligt fremmøde af borgmester og kommunaldirektør.
  Der gives en buket.

  Bryllupsdage (diamantbryllup og derudover):
  Såfremt der ønskes besøg af borgmester, gives der en buket.

  Prisen holdes inden for en rimelig udgift en offentlig virksomhed kan bære og niveauet vurderes løbende af direktionen.

  Verdensmesterskaber, olympisk medalje, nordiske mesterskaber, Danmarksmesterskaber og oprykning til/i division. Der afholdes og betales en reception på rådhuset for deltagerne, deltagernes forening, kommunalbestyrelsens medlemmer med ledsager og direktionen. Desuden gives der en gave til den/de pågældende sportsudøvere.

  Ved år delelige med 25, gives en gave eller gavecheck (max. 5.000 kr.).

  Ved år delelige med 100, forelægges sagen i hvert enkelt tilfælde for Økonomiudvalget.

  Jubilæer delelige med 25. Der gives en gave (max. 5.000 kr.).

  Borgmestre og rådsformænd - ved jubilæer og runde fødselsdage gives en gave i størrelsesorden 350 kr.

  Vurderes af borgmesteren i hvert enkelt tilfælde.

  Der gives en gave med Dragør Kommunes byvåben indgraveret.

  Kommunalbestyrelsens medlemmer kan deltage i relevante kurser/temadage/konferencer, der har relevans for udøvelsen af de politiske hverv, pågældende bestrider. Størrelsesorden er tre gange årligt, men kan efter forudgående aftale med direktionen/borgmester fraviges, såfremt der er råderum i det afsatte budget.

  Nye medlemmer af kommunalbestyrelsen kan dog også i begyndelsen af en valgperiode deltage i intro-forløb for nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer (Kattegatkurset).

  Godtgørelse for fravær fra hjemmet (rejsegodtgørelse)

  Der ydes kun skattefri fraværsgodtgørelse i forbindelse med overnatning og ved fravær over 24 timer. Ved deltagelse i kurser, seminarer, årsmøder og lignende, hvor kosten ikke er betalt (pågældende betaler selv), godtgøres 555 kr. pr. døgn og 23,13 kr. pr. påbegyndt time herudover (2023-takster).

  Hvis kommunen har betalt de faktiske udgifter til kost, reduceres godtgørelsen med (2023-takster):

  15 % for morgenmad          = 83,25 kr.

  30 % for frokost                 = 166,50 kr.

  30 % for middag                = 166,50 kr.

   

  I forbindelse med middag kan der på kommunens regning købes for et beløb svarende til en halv flaske husets vin.

  Øvrige udgifter til alkohol m.v. er for egen regning.

  Repræsentationsudgifter er udgifter til repræsentative formål. Repræsentation relaterer sig til situationer, hvor borgmesteren er vært på kommunens vegne.

  Udgiften skal vedrøre eksterne samarbejdspartnere, forretningsforbindelser eller interessenter. Udgifter til repræsentation kan alene afholdes, hvis der er tale om varetagelse af et kommunalt formål og varetagelse af kommunens interesser.

  Arbejdsfrokoster og tilsvarende har ikke et repræsentativt formål, og sådanne udgifter skal derfor ikke kategoriseres som repræsentationsudgifter.

  Der gælder følgende takster for kuvertpriser i forbindelse med repræsentation:

  Middag inkl. drikkevarer 750 kr. pr. kuvert

  Frokost inkl. drikkevarer 500 kr. pr. kuvert

  I forbindelse med repræsentation skal der afleveres bilag påført formål og navngiven deltagerkreds.

  Budgettet for repræsentation udgør 20.000 kr. Såfremt budgettet ikke kan overholdes, forelægges sagen for Økonomiudvalget.

  Oversigt over gaver som borgmesteren har modtaget siden 1. januar 2022

  Dato Anledning Gave Giver
  27. januar 2022 Oplæg/foredrag 2 flasker vin Rotary
  11. april 2022 Oplæg/foredrag 2 flasker vin Dragør Borgerforening
  20. maj 2022 St. Maglebys 500 års jubilæum Vase (værdi 1.000 kr. ) Dragør Kommune
  24. oktober 2022 Oplæg/foredrag 2 flasker vin Dragør Borgerforening
  November 2022 Oplæg/foredrag 2 flasker vin Dansk Fjernvarme
  9. december 2022 Direktionens gave til bestyrelsen 2 flasker vin Amager Ressourcecenter
  5. januar 2023 Oplæg/foredrag 3 flasker vin Smag på Dragør

  Borgmesteren har ikke modtaget andre gaver i 2022 og 2023

  Oversigt over gaver som borgmesteren har givet på kommunens vegne siden 1. januar 2022

  Dato Anledning Gave Modtager
  20. maj 2022 St. Maglebys 500 års jubilæum Sølvemblemer og pokal, 24.075 kr.  Ryttere og kongehus
  10. september 2022 100 års jubilæum Gavecheck, 10.000 kr.  Dragør Sejlklub
  13. maj 2023 50 års jubilæum Gavecheck, 5.000 kr.  Stavgymnasterne i Dragør
  24. maj 2023 Afskedsreception 1 flaske vin Ungdomsskolelederen
  27. juni 2023 Afskedsreception 1 flaske vin Sundhedsplejerske
  23. august 2023 Jubilæum 2 flasker vin Jesper Nygård, Realdania
  2. oktober 2023 Bistand i forbindelse m. gallataffel 2 flasker vin Christian

   

  Derudover uddeler Dragør Kommune fire priser:

  Dragør Kommunes Mesterskabspris

  Dragør Kommunes Handicappris

  Dragør Kommunes Sports- og Kulturpris/Initiativpris

  Retningslinjerne er godkendt i Økonomiudvalget den 23. marts 2023.

  Kontakt

  Borgmestersekretariatet

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Borgmestersekretariatet