Gå til hovedindhold

Tidligere udvalg

Oversigt over tidligere udvalg.

Indhold

  Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og drager omsorg for økonomiske konsekvensvurderinger af planforslag og indstiller til Kommunalbestyrelsen om planforslagene.

  Udvalget varetager desuden den umiddelbare forvaltning af kommunens tekniske og miljømæssige opgaver samt inden for arealanvendelsen.

  Medlemmer

  • Helle Barth (V)
  • Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V)
  • Martin Wood Pedersen (C)
  • Mia Tang (C)
  • Ole H. Hansen (A)
  • Anette Nyvang (T)
  • Flemming Blønd (T)

  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af folkeskoleområdet samt visse af kommunens fritidstilbud til børn og unge, herunder opgaver vedrørende:

  • Folkeskolen og SFO
  • PPR
  • Fritidsklubber
  • Ungdomsskolen

  Medlemmer

  • Lisbeth Dam Larsen (A)
  • Mia Tang (C)
  • Theis Guldbech (C)
  • Trine Søe (C)
  • Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V)
  • Ann Harnek ( T)
  • Anette Nyvang (T)

  Udvalget har til formål at understøtte og bidrage til Dragør kommunes Strategi for fastholdelse og rekruttering, samt det politiske ønske om at Dragør Kommune skal være en god arbejdsplads.

  Medlemmer

  • Nicolaj Bertel Riber (A) Kommunalbestyrelsesmedlem.
  • Kim Dupont (V) Kommunalbestyrelsesmedlem.
  • Anne Funk (O) Kommunalbestyrelsesmedlem.
  • Peter Læssøe (T) Kommunalbestyrelsesmedlem.
  • Katrine Tholstrup (C) Kommunalbestyrelsesmedlem.
  • Jeanette Øbo Glæsner (Medlem af HMU)
  • Elisabeth Kolnes (Medlem af HMU)

  Udvalgets arbejde startes 1. september 2020 og løber i fase 1 frem til 31.12.2020. Fase 2 løber fra 1. marts 2021 og frem til 30. juni 2021.

  Medlemmer

  • Ebbe Kyrø (T)
  • Per Faldborg Olesen (V)
  • Morten Dreyer (O)
  • Lisbeth Dam Larsen (A)
  • Martin Wood Pedersen (C)

  Udvalgets opgave er at afdække problemstillinger og udfordringer, samt at afsøge muligheder for forbedringer og for sammenhængende løsninger både i Dragør Kommune og i relation til vores naboer og øvrige samarbejdspartnere.

  Medlemmer

  • Lisbeth Dam Larsen (A)
  • Ebbe Kyrø (T)
  • Helle Barth (V)
  • Morten Dreyer (O)
  • Martin Wood Pedersen (C)

  Udvalget har til formål at identificere og undersøge hvordan Dragør Kommune – på kreativ vis og uden at gå på kompromis med kvaliteten – kan muliggøre en mere effektiv ældrepleje, en effektfuld dialog med de ældre borgere i kommunen og en mere effektiv drift af det nære sundhedsvæsen.

  Medlemmer

  • Eik Dahl Bidstrup (V)
  • Peter Læssøe (T)
  • Nicolaj Bertel Riber (A)
  • Morten Dreyer (O)
  • Kenneth Gøtterup (C)

  Sidst opdateret: 21. oktober 2022

  Kontakt

  Center for Politik, Service og Social

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Center for Politik, Service og Social (MitID)