Gå til hovedindhold

Valgplakater

Har kan du læse reglerne for ophængning af valgplakater.

Indhold

  Den 27. december 2014 vedtog regeringen en ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje, der indeholder regler for ophængning af valgplakater på vejareal. Reglerne indebærer at der ikke skal søges om forudgående tilladelse til opsætning af valgplakater. Opsætningen skal dog ske efter visse retningslinjer.

  Du kan se vejdirektoratets vejledning om opsætning af valgplakater her. 

  Valgplakater skal opklæbes på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2. Ønsker man at ophænge større plakater skal der stadig søges om tilladelse hos Dragør Kommune.

  Valgplakater må hænges op på offentlige veje fra kl. 12.00 den fjerde lørdag før valgdagen.

  Ophængte valgplakater skal være forsynet med navn, adresse, e-mail og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, der har stået for ophængningen.

  Valgplakater må hænges på master til vejbelysning og til brug for elforsyning, samt på offentlige veje endvidere på vejtræer, hegn og på indretning fæstnet i jorden, der skal bruges til at fremvise valgplakater.

  Valgplakater skal ophænges forsvarligt på en sådan måde, at de ikke dækker for autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr, der forhindrer oversigtsforhold eller i øvrigt udgør en fare for trafiksikkerheden.

  Valgplakater må endvidere ikke hænges på en måde, der medfører skader på eller ændringer af vejtræer eller lysmaster, hegn og indretning til forsyningsvirksomheder.

  Ved fejlanbragte valgplakater

  Hvis kommunen får meddelelse om valgplakater der er anbragt forkert eller ulovligt, ringes der til den person, der står for valgplakaterne eller repræsenterer partiet/listen. Efterfølgende har personen 24 timer til at fjerne valgplakaterne. Hvis ikke plakaten bliver fjernet, kan kommunen tage valgplakaterne ned på ophængerens regning.

  Ved afslutning af valget

  Valgplakater og de midler, der er brugt til at hænge dem op med (strips, snore, spyd m.v.) skal være taget ned igen ved døgnets afslutning senest 8 dage efter valgdagen.