Gå til hovedindhold
Råd og nævn
Dagtilbud

Institutionssamrådet

Institutionssamrådet er et særligt udvalg, der er nedsat i Dragør Kommune. Formålet med udvalget er at understøtte dialogen mellem det politiske niveau og forældre- og ledelsesrepræsentanter fra daginstitutionsområdet.

Indhold

  Institutionssamrådet er et særligt udvalg, der er nedsat i Dragør Kommune. Udvalget er nedsat som et §17, stk. 4-udvalg, der har til formål at understøtte dialogen mellem det politiske niveau og forældre- og ledelsesrepræsentanter fra daginstitutionsområdet. Institutionssamrådet drøfter forhold af interesse for flere institutioner, og er et høringsorgan, der kan udtale sig på tværs af daginstitutionsområdet i Dragør Kommune.

  Institutionssamrådet består af:

  • Tre repræsentanter fra Børne-, Fritids- og Kulturudvalget udpeget af Kommunalbestyrelsen
  • En forældrerepræsentant fra hver kommunale daginstitution i Dragør Kommune
  • En lederrepræsentant fra hver daginstitutionstype i Dragør Kommune Børn og Kultur er sekretariat for Institutionssamrådet.

  Formanden for Institutionssamrådet er den siddende formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget. Næstformanden vælges blandt de to øvrige medlemmer fra udvalget.

  Institutionssamrådet holder to møder om året. Der kan derudover holdes ekstraordinære møder i forbindelse med høringer eller andre ekstraordinære forhold på daginstitutionsområdet.

  Formanden for Institutionssamrådet indkalder til møde senest en måned før mødet finder sted, medmindre der er tale om et ekstraordinært møde.

  Formanden er mødeleder på møderne.

  Hvis en repræsentant fra Børne-, Fritids- og Kulturudvalget er forhindret i at deltage i et møde, kan en anden repræsentant fra udvalget deltage som suppleant.

  7. marts 2023

  21. juni 2022

  17. november 2020

  21. august 2019

  18. februar 2019

  20. august 2018

  7. juni 2018

  19. september 2016

  Dagsordner

  Formanden for Institutionssamrådet udarbejder dagsordenen for møderne.

  Forældrerepræsentanterne kan komme med punkter til dagsordenen via formanden for Forældrenævnet. Senest tre uger før et møde kan formanden for Forældrenævnet sende dagsordenspunkter til Børn og Kultur, som videreformidler punkterne til formanden for Institutionssamrådet.

  Kontakt

  Pladsanvisningen

  Center for Børn, Skole og Familie

  Åbningstider

  Mandag - onsdag: 10-14
  Torsdag: 10-16.30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 01 00 (tast 1)

  Send Digital Post til Pladsanvisningen