Gå til hovedindhold
Råd og nævn

Grundlisteudvalg

Det er ikke kun dommere med en juridisk uddannelse, der dømmer i straffesager. Ifølge grundloven skal almindelige borgere også være med som dommere. 

Indhold

  Folketinget har ved lov bestemt, at der skal være lægdommere med i straffesager, hvor tiltalte nægter sig skyldig, og anklageren vil kræve frihedsstraf. Lægdommerne har samme indflydelse som de juridiske dommere på, om den anklagede skal dømmes, og hvilken straf han eller hun skal have.

  Der skal vælges et antal personer, der må anses for egnede til at virke som nævninger eller domsmænd.  Listerne over disse personer kaldes for grundlister og udarbejdes af grundlisteudvalget.

  Grundlisteudvalgets opgave er at sammensætte en alsidig og repræsentativ grundliste.

  Kommunernes grundlister bruges af landsrettens præsident til at udarbejde de såkaldte nævninge- og domsmandslister. Det sker ved lodtrækning blandt personerne på grundlisterne. Du får besked fra domstolene, hvis du udtages til nævninge- og domsmandslisten.

  Bemærk

  Der er ikke garanti for, at du bliver udtaget til Dragør Kommunes grundliste, selvom du er egnet og opfylder kravene. Det afhænger blandt andet af, hvor mange borgere i Dragør Kommune, der ønsker optagelse på listen. Grundlisteudvalget er forpligtet til at sikre, at personer der udtages til grundlisten udgør et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen.

  Medlemmer af Grundlisteudvalget udpeges af kommunalbestyrelsen. For perioden 2022-2025 er medlemmer følgende:

  • Klaus Andresen
  • Pia Voel
  • Erik Skovgaard Nielsen
  • Katrine Tholstrup
  • Peter Læssøe.

  At være lægdommer er et såkaldt borgerligt ombud. Når du bliver valgt som lægdommer, er det for en periode på fire år. Herefter skal du søge igen, hvis du ønsker at fortsætte.

  Næste udtagelse er i 2027. 

  Ansøgningsfristen er overstået og grundlisten er udfærdiget for perioden 1. januar 2024 til 31. december 2027 

  Du skal udfylde en ansøgningsblanket og sende den digitalt og sikkert til Dragør Kommune. Læs mere om krav og hvordan

   

  Kontakt

  Borgmestersekretariatet

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Borgmestersekretariatet