Gå til hovedindhold

Beredskabskommissionen

Udpegning af medlemmer til Beredskabskommissionen, jfr. Lov om beredskab § 9.

Indhold

    Fælles beredskabskommission

    Kommuner, der samordner deres redningsberedskab, skal nedsætte en fælles beredskabskommission til at varetage de opgaver, som kommunalbestyrelserne henlægger til denne. En fælles beredskabskommissions opgaver og kompetencer skal fremgå af samordningsaftalen.

    En fælles beredskabskommission skal bestå af et ulige antal medlemmer, herunder borgmestrene i de deltagende kommuner og politidirektøren. Det fremgår af vedtægterne for Hovedstadens Beredskab I/S, at hver interessent udpeger en personlig stedfortræder for de medlemmer af bestyrelsen, der er udpeget af interessenten.

    Helle Barth (V) er valgt som personlig stedfortræder for borgmesteren i perioden 2022-2025.