Gå til hovedindhold
Råd og nævn
Klima og miljø
Vand og natur

Grønt råd

Grønt Råd er et forum for dialog og samarbejde mellem borgere i Tårnby og Dragør, interessegrupper, politikere og administration om miljøspørgsmål.

Indhold

  Hvad er Grønt Råd?

  Rådet er et rådgivende forum for de overordnede politiker og planer, der vedrører en bæredygtig, miljøansvarlig udvikling med særlig fokus på natur og miljø.

  Rådet kan tage alle emner op, der vedrører miljøspørgsmål inden for naturområdet og videregive ideer til kommunerne.

  Grønt råd fremmer

  • Bæredygtig udvikling
  • Miljøansvarlighed
  • Naturformidling og friluftsliv.

  Kommunalbestyrelserne og dets udvalg kan anmode Grønt Råd om udtalelser vedr. specifikke emner samt om forslag og ideer til løsninger, der falder ind under rådets område.

  Udpeget af kommunalbestyrelsen i Dragør 

  Suppleanter

  Fra Dragør Kommunes administration 

  • Pia Holm Nielsen, Referencedirektør for Center for Plan, Teknik og Erhverv samt Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering
  • Jesper Horn Larsen, Centerchef for Plan, Teknik og Erhverv.

  Udpeget af Tårnby Kommunalbestyrelse

  Suppleanter

  Fra Tårnby Kommunes administration 

  • Betina Grimm - Centerchef, Center for By, Miljø og Klima
  • Marie Herborn - Centerchef, Center for Kultur og Fritid.

  Interesseorganisationer

  • Stefan Stürup, Dansk Ornitologisk Forening
  • Dirch Jansen Schmidt, Saltholmsejerlauget
  • Bent Larsen, Danmarks Naturfredningsforening
  • Sven Norup, Naturstyrelsen Hovedstaden
  • Casper Morten, Friluftsrådet
  • Vakant, Københavns Lufthavne

  Suppleanter

  • Inge Christensen, Dansk Ornitologisk Forening
  • Annette Madsen Olsen, Saltholmsejerlauget
  • Jim Kraul, Danmarks Naturfredningsforening
  • Jes Aagaard, Naturstyrelsen Hovedstaden
  • Nikolaj Feldbech Rasmussen, Friluftsrådet
  • Søren Clausen, Københavns Lufthavne

  Dokumenter

  Kontakt

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Telefontid:
  Mandag-onsdag: 10-14
  Torsdag: 10-16:30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 03 20

  Send Digital Post til Center for Plan, Teknik og Erhverv