Gå til hovedindhold
Råd og nævn
Pleje og aflastning

Beboer- og pårørenderåd

Der er nedsat et Beboer- og Pårørenderåd på Enggården.

Indhold

  Det er Beboer- og Pårørenderådets opgave at deltage i hverdagslivet for beboere på Enggården.

  Rådet kan udelukkende deltage i sager af generel karakter og kan ikke behandle personsager.

  Rådet er nedsat af kommunen og vedtægterne er vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

  Læs Beboer- og Pårørenderådets vedtægter.

  Rådet består af syv beboerrepræsentanter, hvoraf den ene er formandsposten og fire medarbejderrepræsentanter, der alle har stemmeret.

  I Rådets møder deltager centerlederen, et medlem af Dragør Kommunalbestyrelse samt et medlem af Ældrerådet, alle uden stemmeret.

  Enggården stiller sekretærbistand til rådighed. Referatet fra mødet er et beslutningsreferat.

  Rådet mødes minimum fire gange om året.

  Formand

  Formand Lisbeth Scott Magle 

  Beboerrepræsentanter

  Afdeling A:
  Pernille Walløe
  E-mail: pewa59@gmail.com
  Telefon: 51 61 20 95

  Afdeling B:
  Unni de Vos 
  E-mail: unnidevos@gmail.com
  Telefon 31 18 21 69

  Anita Anemone Ernst
  E-mail: annemone62@live.dk
  Telefon 23 31 82 62

  Jens Christian Dahl 
  E-mail: dahl@dadlnet.dk 
  Telefon: 30 27 51 93 

  Afdeling C:
  Dorte Knudsen
  E-mail: dorteknuds@icloud.com
  Telefon: 26 35 86 20

  Maybritt Christiansen
  E-mail: mych@hotmail.dk
  Telefon: 20 65 15 44

  Afdeling D:
  Lisbeth Scott Magle Pedersen
  E-mail: lisbscott@gmail.com
  Telefon 25 66 77 62

  Medarbejderrepræsentanter

  Afdeling A:
  Vakant p.t.

  Afdeling B:
  Charlotte Weihrauch

  Afdeling C:
  Vakant p.t.

  Afdeling D:
  Vakant p.t.

  Repræsentant fra kommunalbestyrelsen

  Helle Barth

  Repræsentant fra Ældrerådet

  Leif Ingersholm
  E-mail leif@ingersholm.dk
  Telefon 20 60 99 11

  Databeskyttelse

  Du bør undgå at sende cpr.nr. og andre fortrolige oplysninger i e-mails.

  Kontakt

  Enggården

  Centerleder: 32 89 04 81
  Afdeling A: 32 89 17 18
  Afdeling B: 32 89 17 11
  Afdeling C: 32 89 17 14
  Afdeling D: 32 89 04 76
  Afdeling E/Midlertidigt ophold: 32 89 01 59
  Produktionskøkkenet: 32 89 04 78

  Engvej 20A
  2791 Dragør

  Telefon: 32 89 04 80