Gå til hovedindhold
Råd og nævn
By

St. Magleby Bevaringsfond

Store Magleby Bevaringsfond, er sammensat af repræsentanter for Kommunalbestyrelsen og foreninger mv. samt ejere af ejendomme i St. Magleby, har St. Magleby landsby og øvrig landzone som sit virksomhedsområde.

Indhold

  Dokumenter

  Kontakt

  Bevaringsnævnets og Bevaringsfondens sekretariat

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Ansøgninger om fondstilskud til byggearbejder og renoveringer mv., der sikrer eller forbedrer bygningernes bevaringsværdi, kan sendes til Bevaringsnævnets og Bevaringsfondens sekretariat.

  Alle ansøgninger skal indeholde følgende: Budget for projekt og fotos af bygning. Derudover skal der fremsendes en kortfattet beskrivelse, om hvad der konkret skal laves, samt hvordan bevaringsværdierne tilgodeses jf. lokalplanen.

  Telefon: 32 89 03 20

  Send Digital Post til sekretariatet (MitID)