Gå til hovedindhold

St. Magleby Bevaringsfond

Store Magleby Bevaringsfond, er sammensat af repræsentanter for Kommunalbestyrelsen og foreninger mv. samt ejere af ejendomme i St. Magleby, har St. Magleby landsby og øvrig landzone som sit virksomhedsområde.

Kontakt

Bevaringsnævnets og Bevaringsfondens sekretariat

Center for Plan, Teknik og Erhverv

Ansøgninger om fondstilskud til byggearbejder og renoveringer mv., der sikrer eller forbedrer bygningernes bevaringsværdi, kan sendes til Bevaringsnævnets og Bevaringsfondens sekretariat.

Telefon: 32 89 03 20

Send Digital Post til sekretariatet (MitID)