Gå til hovedindhold
Skole og Uddannelse
Familie
Børn

Skolebus

Dragør Kommune skal sørge for befordring af elever, der bor langt fra folkeskolen eller hvis elevens vej til skole er vurderet som trafikfarlig.

Indhold

  Du skal tilmelde dit barn skolebussen inden skoleårets start. Du kan også få befordring, hvis dit barn har en sygdom, handicap eller pludselig opstået skade.

  Befordringen gælder for elever, der går på folkeskolen i det skoledistrikt barnet tilhører i Dragør Kommune.

  Elevens vej til skole, skal være længere end minimums afstandskriterierne eller vurderet som trafikfarlig.

  Befordringen gælder til elevens folkeregisteradresse.

  Der kan altså ikke køres til to forskellige adresser, hvis elevens forældre ikke bor sammen, selvom eleven opholder sig lige meget hos begge forældre.

  Befordringen sker med skolebus, men nogle elever kan også få et skolebuskort fra Movia til offentlig transport, hvis skolebussens afgangstider ikke passer med elevens skoleskema.

  Elevens afstand til skole, skal være over:

  • 0.-3. klasse: 2,5 km
  • 4.-6. klasse: 6 km
  • 7.-9. klasse: 7 km
  • 10. klasse: 9 km

  Opmåling af skolevejen er fra hjemmets grund (udkørsel) til den nærmeste indgang til skolegården.

  Hvis vejen til skole er vurderet som trafikfarlig, vil det være muligt at få befordring til og fra skole uanset om afstandskriterierne opfyldes. Det er kommunen og politiet, der har vurderet, hvilke veje der er trafikfarlige.

  Der er tale om strækningen imellem Kalvebodvej til Sydvestpynten og alle sideveje der imellem.

  Befordringen gælder dog kun for elever, der går på folkeskolen i det skoledistrikt barnet tilhører i Dragør Kommune.

  Ønske du dit barn skal køre med skolebussen i skoleåret 2024/2025, skal du via Dragør Kommunes hjemmeside Digital post ansøge. 

  I mailen skal du oplyse:

  • Barnets navn
  • CPR.nr.
  • Adresse
  • Skole
  • Klasse (efter sommerferien)
  • Om du ønsker et Movia skolebuskort, hvis skolebussens afgangstider ikke passer med elevens skoleskema

  Du kan ansøge om befordring for hvert skoleår. 

   

  Skolebussen stopper ved elevens bopæl, hvis eleven er omfattet af trafikfarlig vej. Buschaufføren skal følge eleven over vejen, hvis dette er nødvendigt.

  På den resterende del af ruten stopper skolebussen ved Movias busstoppesteder.

  Der vil inden et nyt skoleår blive udarbejdet en køreplan af vores kørselsudbyder VBT, når alle tilmeldingerne er modtaget og ruten er planlagt.

  Køreplanen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside inden det kommende skoleår begynder.

  Skolebusruten for skoleåret 2024-2025

  Du kan også søge om befordring, hvis dit barn har en sygdom, handicap eller pludselig opstået skade, som gør, at dit barn har brug for befordring til og fra skole. Det vil være kommunen, der vurderer, hvilken form for transport, der vil blive tilbudt.

  Du skal derfor kontakte Center for Børn, Skole og Kultur for nærmere information.

  Lovbekendtgørelse nr. 1887 af 1. oktober 2021 om folkeskolen § 26

  Bekendtgørelse nr. 688 af 20. juni 2014 om befordring af elever i folkeskolen

  Lovbekendtgørelse nr. 1325 af 9. september 2020 om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

  Kontakt

  Center for Børn, Skole og Familie

  Telefontid:
  Mandag-onsdag: 10-14
  Torsdag: 10-16:30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Center for Børn, Skole og Familie