Gå til hovedindhold

Specialundervisning

Specialundervisning og specialpædagogisk bistand skal hjælpe alle børn til at blive så dygtige de kan. Her kan du finde relevant information, hvis dit barn har behov for specialundervisning eller har særlige behov for støtte i sin skolegang.

Indhold

  Et barn kan få specialundervisning i specialklasser eller på specialskoler, hvis barnets udvikling, trivsel og læring kræver en særlig hensyntagen eller støtte.

  Der gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst ni undervisningstimer.

  Henvisningen til specialundervisning og specialskole skal være baseret på den enkelte elevs undervisningsbehov.

  Det er skolelederen, der beslutter, om dit barn kan få specialundervisning på skolen. Det kan være som støtte i den almindelige klasse i mindst 9 ugentlige timer eller i en specialklasse.

  Når det skal besluttes, om en elev skal have specialundervisning, sker det efter en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV) af eleven og i samråd med eleven og forældrene. Skolens leder skal indstille eleven til en pædagogisk-psykologisk vurdering, hvis man mener, at eleven har behov for specialpædagogisk bistand.

  Du kan også selv bede om en pædagogisk-psykologisk vurdering, hvis du synes, at der er behov for specialpædagogisk bistand.

  Hvis dit barn skal have specialundervisning på en anden skole end distriktsskolen, er det kommunens visitationsudvalg, der træffer beslutningen.

  Du kan også kontakte PPR for rådgivning og vejledning, og hvis dit barn har brug for anden støtte i sin udvikling og trivsel.

  Se mere om PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

  Du kan kun få kørselsgodtgørelse, hvis dit barn er visiteret til et specialtilbud og du har modtaget en bevilling. 

  Du får kørselsgodtgørelse når dit barn er med i bilen - dvs. ikke for returkørsel.

  Kørselsgodtgørelsen følger statens takster for kørsel. I 2023 er det 2,19 kr. pr. km. Udbetalingen sker til den nem-konto der er tilknyttet ansøgerens cpr-nr.

  Søg om kørselsgodtgørelse

  Kontakt

  Center for Børn, Skole og Kultur

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Center for Børn, Skole og Kultur