Gå til hovedindhold

Unge og uddannelse

Ungecenter Tårnby står for vejledningen om uddannelse og erhverv af unge fra 7. klasse til 25 år. Vejledningen af børn fra 7.- 10. klasse foregår på skolen.

Indhold

  Ungecenter Tårnby står for uddannelsesvejledning til alle elever i grundskolen fra 7.-9. klasse og 10. klasse.

  Vejledningen foregår på skolen og omfatter både fælles såvel som individuelle vejledningsaktiviteter. Vejledningen sigter mod at give eleverne indsigt i de forskellige uddannelsesmuligheder efter folkeskolen og i arbejdslivet og forbereder eleverne på det forestående uddannelsesvalg.

  I løbet af 8., 9. og 10. klasse får eleverne mulighed for at besøge ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedet. Dette gør de ved f.eks. at deltage i introkurser, brobygning, praktik og uddannelsesmesse. Eleverne arbejder med en studievalgsportfolio sideløbende med disse aktiviteter og udarbejder en endelig uddannelsesplan i 9. og 10. klasse.

  Når eleverne går i udskolingen begynder en dialog mellem skolen og hjemmet omkring uddannelsesmuligheder efter grundskolen. Skolen vurderer løbende elevernes uddannelsesparathed for at sikre, at eleverne har de nødvendige forudsætninger for at starte på  og gennemføre en ungdomsuddannelse. Denne vurdering tager udgangspunkt i elevernes faglige, personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger.

  Vejledning af de 15-17-årige sker i forbindelse med løbende gennemgang af den unges uddannelsesplan. Vejledningen af denne gruppe er målrettet de unge, der ikke opfylder deres uddannelsespligt. De er dermed ikke er i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden uddannelsesfremmende aktivitet.

  Ungecenter Tårnby tilbyder gennem opsøgende og opfølgende indsats vejledning til unge mellem 18-24 år, der ikke er påbegyndt eller har fuldført en ungdomsuddannelse.

  Ungecenter Tårnby varetager vejledning omkring FGU og STU.

  Kontakt

  Ungecenter Tårnby

  Ungecenter Tårnby
  Saltværksvej 2, 2.sal
  2770 Kastrup

  Telefon: 32 52 52 74

  Email: uu.uk@taarnby.dk Databeskyttelse: Du bør undgå at sende cpr.nr. og andre fortrolige oplysninger i almindelige e-mails.