Gå til hovedindhold
Kørekort

Kørekort - De forskellige kategorier

Du skal opfylde forskellige betingelser for at få de forskellige kategorier af kørekort.

Indhold

  11.04.2024 12.13

  Kørekort - de forskellige kategorier

  Du kan få kørekort til forskellige kategorier:

  • LK: Lille knallert. Giver ret til at føre en knallert med konstruktivt bestemt maksimal hastighed på 30 km/t.
  • AM: Stor knallert. To- eller trehjulet køretøj, der maksimalt kan køre 45 km/t.
  • A1, A2 og A: Kørekort til lille, mellemstor og stor motorcykel.
  • B: Person- og varebil på indtil 3.500 kg og med plads til højst ni personer
  • C1: Lille lastbil på over 3.500 kg, men ikke over 7.500 kg
  • C: Stor lastbil på over 3.500 kg
  • D1: Lille bus med plads til over ni men højst 17 personer og med en længde på højst 8 meter.
  • D: Bus med plads til flere end ni personer eller med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg.
  • E: Stort påhængskøretøj på over 750 kg i forbindelse med B, C eller D.

  Derudover kan du få kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til D1 og D og kørekort til traktor/motorredskab.

  For at få kørekort til personbil skal du:

  • være fyldt 17 år - hvorefter man kan køre bil sammen med en erfaren bilist som ledsager til man fylder 18 år. Først når man er fyldt 18 år, må man køre bil alene.

  • have en lægeattest, som dokumenterer syn, hørelse m.m. Et handicap behøver ikke at forhindre dig i at køre bil, men det skal dokumenteres af lægen, der udsteder en lægeattest i forbindelse med dit kørekort.
  • have sædvanlig bopæl i Danmark
  • have gennemført et kursus i færdselsrelateret førstehjælp.

  Kravet om førstehjælpskursus gælder kun, hvis du skal have kørekort for første gang. Kurset må højest være ét år gammelt, når du ansøger om at få et kørekort.

  Der findes fire forskellige kørekort-kategorier til lastbiler og busser, og du skal først have erhvervet dig et kørekort til personbil for også at kunne tage et stort kørekort.

  Kategorierne og alderskravene ser ud som følger:

  • Kategori C1 (lille lastbil): 18 år
  • Kategori C (stor lastbil): 21 år
  • Kategori D1 (lille bus): 21 år
  • Kategori D (stor bus): 24 år.

  Der findes visse undtagelser fra alderskravene, som du kan læse om i Kørekortbekendtgørelsen:

  Der findes tre forskellige kørekort-kategorier til motorcykler, og du skal i lighed med kørekørt til personbil opfylde følgende krav uanset kategori:

  • have en lægeattest, som dokumenterer syn, hørelse m.m.
  • have sædvanlig bopæl i Danmark
  • have gennemført et kursus i færdselsrelateret førstehjælp.

  Alderskravene og kategorierne ser ud som følger:

  • Kategori A1 (lille motorcykel): 18 år
  • Kategori A2: (mellem motorcykel): 20 år
  • Kategori A: (stor motorcykel): 24 år.

  Der findes visse undtagelser fra alderskravene, som du kan læse om i Kørekortbekendtgørelsen.

  Du kan få udstedt kørekort til lille knallert, når du er 15 år. Køreundervisningen foregår normalt på ungdomsskoler eller AMU-centre, og du kan begynde til undervisningen, når du er fyldt 14 år og seks måneder. Du skal dog være fyldt 15 år for at få udstedt knallertbeviset.

  Fra den 19. januar 2013 gælder der nye regler for knallertkørekortet. Hvis du er under 18 år, skal du klare følgende for at få beviset:

  • følge ungdomsskolens undervisning og bestå både en teoriprøve og en praktisk køreprøve
  • bestå 30 undervisningstimer - inklusiv den teoretiske og den praktiske prøve.

  Før du kan gå op til den praktiske prøve, skal du desuden have gennemført et førstehjælpskursus, som er et særskilt kursus og ikke en del af knallertundervisningen.

  Er du 18 år eller derover, er det lovligt at køre på knallert uden knallertførerbevis. Reglen gælder dog ikke for unge, som fylder 18 år efter den 19. januar 2013. Fra den dato træder der nye regler i kraft, som betyder, at du skal have kørekort i kategorien AM (lille knallert), for at du må køre på knallert.

  De nye regler gælder, hvis du er over 18 år, ikke har kørekort til bil, motorcykel eller stor knallert og ikke tidligere har taget knallertbevis i Ungdomsskolen. I så fald skal du til en teoriprøve hos Færdselsstyrelsen.

  Kørekort til traktor/motorredskab

  Når du fylder 16 år, kan du få kørekort til traktor/motorredskab. Køreundervisningen foregår normalt på ungdomsskoler eller AMU-centre.

  Hvis du har et almindeligt kørekort, er det ikke nødvendigt med et traktorkørekort.

  Over en kørelærer

  Hvis du vil klage over en kørelærer, skal du henvende dig til Dansk Kørelærer-Union. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er alle kørelærere, der er medlem.

  Over køreundervisning

  Hvis du vil klage over køreundervisning eller en kørelærer, der ikke er medlem af Dansk Kørelærer-Union, skal du henvende dig til Ankenævnet for køreundervisning.

  Over teoriprøve eller praktisk prøve

  Hvis du vil klage over teoriprøve eller praktisk prøve, skal du sende din klage til politidirektøren i politikredsen, der har afholdt prøven. Vil du klage over en teoriprøve eller praktisk prøve til lille knallert afholdt af kommunen, skal du klage til kommunen.

  Over begrænsninger i gyldigheden af dit kørekort

  Hvis du vil klage over begrænsninger i gyldigheden af dit kørekort, skal du sende din klage til den kommune eller politikredsen, som har truffet afgørelsen. Kommunen eller politikredsen videresender så klagen til Færdselsstyrelsen sammen med sagen. Klagefristen er fire uger fra den dag, kommunens eller politikredsens afgørelse er meddelt.

  Skrevet af Færdselsstyrelsen

  Kontakt

  Borgerservice

  Åbningstider:
  Mandag - tirsdag: 10-14
  Onsdag lukket
  Torsdag: 10-16:30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Borgerservice