Gå til hovedindhold

Adgangsvej og beholderplacering

Du kan frit placere dine beholdere, hvor du vil og selv køre dem frem til skel, når de skal tømmes. Hvis du ønsker, at skraldemanden skal hente beholderne er der nogle krav til adgangsvej, som skal være opfyldt.

Indhold

  1. Oplyst adgangsvej
  2. Max 10 % stigning og ingen trin/trapper på adgangsvejen
  3. Vend håndtaget på beholderen udad
  4. Et jævnt, plant og fast underlag af fx fliser, beton eller asfalt.
  5. Lågen kan stå åben af sig selv
  6. Maksimalt 10 m lang adgangsvej
  7. Minimum 1 meter bred adgangsvej
  8. Minimum 2,2 meter frihøjde på standplads og adgangsvej
  9. Ingen forhindringer, fx cykler
  10. Minimum 20 cm afstand mellem beholdere/stativer samt til hus, træer eller lignende
  11. Ved sne og is: ryddet og saltet/gruset senest kl. 7 på tømmedagen

  Med den nye ordning vil der også komme nye krav til placeringen af affaldsbeholderne. Affaldsbeholderen må maximalt være placeret 10 meter fra matriklens skel, hvor det tidligere var 40 meter. Samtidig vil der fremover være krav til underlaget, der skal være plant og farbart for affaldsbeholdere på hjul.

  Det er op til dig selv som borger at vurdere, om du vil efterleve ovenstående krav. Alternativt har du altid mulighed for selv at sætte din beholder frem til skel kl.06:00 på tømmedagen, for at få den tømt.

  Der er forskel på adgangskravene alt efter hvilken boligform du bor i. For eksempel er der forskel for almindelige villaer og etageboliger. Her kan du danne dig et overblik over de forskellige adgangskravene for de forskellige boformer:

  Adgangskrav for almindelige villaer (pdf)

  Adgangskrav for etageejendomme og rækkehuse (pdf)

  Overvejer du at bygge et lille skur til dine nye affaldsbeholdere skal du være særligt opmærksom på at beholderne skal kunne trækkes frem og sættes tilbage på plads uden at sidde i klemme – heraf mellemrummet på 20cm mellem hver beholder. Skal der tag på dit skut, så husk at der skal være en frihøjde på 2,2m. Generelt er det vigtigt at du sørger for at underlaget er plant og jævnt, så det er nemt for din skraldemand at rulle dine beholdere frem til skraldebilen.

  Sidst opdateret: 31. januar 2023

  Kontakt

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Center for Plan, Teknik og Erhverv (MitID)