Gå til hovedindhold

Krav om sortering af 10 affaldsfraktioner

Pr. 1. januar 2023 er det et lovkrav at alle virksomheder også skal sorteres deres affald i de 10 affaldstyper:
- Restaffald
- Madaffald
- Pap
- Papir
- Plast
- Metal
- Mad- og drikkekartoner
- Farligt affald
- Glas
- Ødelagte tekstiler

Indhold

  Som virksomhedsejer, skal du derfor sørge for, at I har afsætninger for jeres affald i orden og kan efterleve kravet om sorteringen af de 10 affaldsfraktioner.
  Du kan læse mere om sorteringen af de forskellige affaldstyper her: Sådan sorterer du dit affald

  Privat eller kommunal affaldsindsamling

  Det er kun tilladt Dragør Kommune at indsamle de genanvendelige affaldstyper, såfremt de forekommer i art og mængde af en almindelig husstand. Dog med undtagelse af restaffald.
  Det betyder, at de forskellige typer affald skal kunne håndteres med det materiel og serviceniveau vi tilbyder almindelige husstande. En almindelig husstand har følgende kapacitet til rådighed:

  • 1 x 240l container til mad- og restaffald, tømmes hver 14. dag
  • 1 x 240l container til blandet plastik/metal/mad- og drikkekartoner, tømmes hver 4. uge
  • 1 x 240l container til blandet pap/papir, tømmes hver 4. uge
  • 25l boks til farligt affald, tømmes hver halve år

  Tilmelding til den kommunale ordning skal ske ved henvendelse til kommunen på affald@dragoer.dk
  Såfremt din virksomheds affaldsmængder overstiger den volumen og service, som Dragør Kommune stiller til rådighed, skal virksomheden ud og finde en privataktør, der kan hjælpe en med indsamlingen af jeres affald. 
  Du kan danne jer et overblik over, hvilke aktører der kan hjælpe din virksomhed af med jeres affald og finde kontakt oplysninger på disse, på energistyrelsens hjemmeside: Energistyrelsen - Affaldsregister (ens.dk)

  Det er ikke længere et krav at gøre brug af Dragør Kommunes ordning for indsamling af restaffald/forbrændingsegnet dagrenovation, som det tidligere har været.

  Du kan afmelde afhentningen af restaffald, ved at skrive ind til affald@dragoer.dk eller afmeld ordningen via vores hjemmesiden: Affald (dragoer.dk)