Gå til hovedindhold
Affald
Erhverv

Sortering af affald

Virksomheder har pligt til at kildesortere affaldet og til at opbevare de enkelte affaldstyper adskilt.

Indhold

  Om sortering

  Affald skal sorteres, der hvor det opstår - ved kilden. Ved kildesortering undgår man, at der sker en sammenblanding eller tilsmudsning af affaldet.

  Rene affaldstyper er en forudsætning for en succesfuld genanvendelse.

  Når erhvervsaffald skal opbevares. skal virksomheden selv sørge for, at der er materiel til opbevaring af alle affaldstyper.

  Materiellet skal være tydeligt mærket, og at det må ikke være til gene for naboer og andre.

  For nemt at komme i gang med at sortere virksomhedens affald efter regulativ, kan det være en hjælp at følge denne "huskeliste":

  1. Få overblik over virksomhedens forskellige affaldstyper.
  2. Sorter og opbevar affaldet adskilt.
  3. Kontakt en registreret transportør.

  Benyt den kommunale indsamlingsordning, hvis virksomheden producerer følgende affaldstyper

  • farligt affald (olie- og kemikalieaffald),
  • affald fra olie- og benzinudskillere med tilhørende sandfang,
  • affald fra elektriske og elektroniske produkter (EE-affald).
  • klinisk risikoaffald,
  • farligt affald,
  • affald fra olie- og benzinudskillere,
  • genanvendeligt affald, der bortskaffes til andre anlæg end de anviste.

  Anmeldelse af farligt affald (renoveb.dk)

  Dokumenter

  Kontakt

  Tårnby Kommune - Miljø

  Forpligtende samarbejde
  Du skal kontakte Tårnby Kommune, fordi dette område er en del af det forpligtende samarbejde.

  Telefon: 32 47 15 05

  Send Digital Post til Tårnby Kommune - Miljø (MitID)