Gå til hovedindhold
Affald

Adgangsvej og beholderplacering

Du kan frit placere dine beholdere, hvor du vil og selv køre dem frem til skel, når de skal tømmes. Hvis du ønsker, at skraldemanden skal hente beholderne er der nogle krav til adgangsvej, som skal være opfyldt.

Indhold

  1. Oplyst adgangsvej
  2. Max 10 % stigning og ingen trin/trapper på adgangsvejen
  3. Vend håndtaget på beholderen udad
  4. Et jævnt, plant og fast underlag af for eksempel fliser, beton eller asfalt.
  5. Lågen kan stå åben af sig selv
  6. Maksimalt 10 m lang adgangsvej
  7. Minimum 1 meter bred adgangsvej
  8. Minimum 2,2 meter frihøjde på standplads og adgangsvej
  9. Ingen forhindringer som for eksempel cykler
  10. Minimum 20 cm afstand mellem beholdere/stativer samt til hus, træer eller lignende
  11. Ved sne og is: ryddet og saltet/gruset senest kl. 7 på tømmedagen

  Affaldsbeholderen må maximalt være placeret 10 meter fra matriklens skel, hvor det tidligere var 40 meter. Samtidig er der krav til underlaget. Det skal være plant og farbart for affaldsbeholdere på hjul.

  Det er op til dig at vurdere, om du vil efterleve ovenstående krav. Du har altid mulighed for selv at sætte din beholder frem til skel kl. 6 på tømmedagen for at få den tømt.

  Der er forskel på adgangskravene afhængig af,  hvilken boligtyper du bor i.

  Du kan læse de forskellige adgangskrav for de forskellige boligtyper her:

  Adgangskrav for almindelige villaer (pdf)

  Adgangskrav for etageejendomme og rækkehuse (pdf)

  Overvejer du at bygge et lille skur til dine nye affaldsbeholdere, skal du være opmærksom, at beholderne skal kunne trækkes frem og sættes tilbage på plads uden at sidde i klemme. Derfor skal der være et mellem på 20 cm mellem hver beholder. Skal der tag på dit skur, så husk at der skal være en frihøjde på 2,2 m. Generelt er det vigtigt, at du sørger for, at underlaget er plant og jævnt, så det er nemt for skraldemanden at rulle dine beholdere frem til skraldebilen.

  Kontakt

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Center for Plan, Teknik og Erhverv