Gå til hovedindhold

Bor du i Dragør Gamle By?

Hvis du bor i Dragør Gamle By, fungerer din affaldssortering lidt anderledes end i resten af kommunen.

Indhold

  Alle, der bor i Dragør Gamle By, skal sortere deres affald i de 10 affaldstyper:

  • Restaffald
  • Madaffald
  • Metal
  • Plast
  • Mad- og drikkekartoner
  • Pap
  • Papir
  • Glas
  • Farligt affald
  • Tekstilaffald

  Metal, plast og mad- og drikkekartoner skal i den samme plastikpose. Du kan hente nye poser på Dragør Bibliotek. Se åbningstiderne på bibliotekets hjemmeside.

  Pap og papir skal i en pose for sig. Du får en ny pose af skraldemanden, når han henter din gamle pose.

  Poserne skal du sætte frem til vej og være synlig fra vej kl. 6 på tømmedagen.

  Rest- og madaffald skal i de udleverede poser, der passer til stativerne. Du får nye poser af skraldemanden, når han henter dine gamle poser.

  Brug selvbetjeningsløsningen til at se dine tømmedage og hente en affaldskalender, så du har styr på, hvornår dit affald bliver hentet.

  Du skal vænne dig til, at der er kommet ny affaldsordning, og at du skal sortere i mange forskellige affaldstyper. 

  10 gode råd, når dit affald skal hentes ved din bolig

  1. Sørg for at dine poser holder tæt, og at der ikke er huller i dem
  2. Husk at stille din pose til blandet plast, metal og mad-/drikkekartoner og din pose til blandet pap og papir frem senest kl. 6 på tømmedagen. Det er frivilligt at stille dine poser med mad- og restaffald frem ved vej. Du skal bare gøre det senest kl. 6 på tømmedagen.
  3. Tjek at dine stativer er rottesikre.
  4. Dine poser til affald må maksimalt veje 25 kg.
  5. Undgå at overfylde dine poser. Hold øje med den stiplede linje, som markerer, hvortil posen må fyldes.
  6. Sørg for at pakke uhygiejnisk affald rigtig godt ind. Kom altid fx bleer, støvsugerposer eller aske fra grill eller brændeovnen i en ekstrapose, inden det smides ud i skraldespanden.
  7. Skarpe genstande, som metalsplinter, søm, grillspyd eller glasskår skal afleveres på Genbrugspladsen eller fx de særligt opstillede kuber til glas.
  8. Sørg for at der er god arbejdsplads rundt om dit affaldsstativ. Der skal fx være plads til, at låget på stativet kan stå åben af sig selv.
  9. Lys i mørket – sørg for, at adgangsvejen til dine affaldsstativer er belyst.
  10. Snerydning. Adgangsvejen skal være fremkommelig og ryddet for sne.

  Rotter er et problem, som alle husejere gerne vil undgå. Når du sorterer dit affald i posestativer fremfor lukkede affaldsbeholdere, giver dette i visse tilfælde bedre betingelser for, at rotterne kan tilgå affaldet.

  Læs her, hvordan du bedst sikrer affald og affaldsstativet mod rotter.

  Tjek dit stativ for gnave- og bidmærker

  Rotter kan skaffe sig adgang til en affaldspose ved at gnave sig igennem træbeklædningen på skraldestativet. Derfor er det en god idé regelmæssigt at tjekke stativet for bid- og gnavemærker og skifte brædderne på beklædningen, hvis der er et hul. Er der sprækker over 15 mm, kan en rotte komme igennem.

  Sørg for at dit affaldsstativ slutter tæt

  En rotte skal som minimum bruge et 15 mm hul for at lave passage. Derfor er det vigtigt, at dit affaldsstativ slutter tæt hele vejen rundt om affaldsposen. Dette kan især være et problem for ældre metalstativer, der med tiden vrides skæve.

  Sørg for at låget på dit affaldsstativ slutter tæt, og at din pose ikke er overfyldt

  Låget på dit stativ skal kunne lukkes tæt om stativet, så rotterne ikke kan tilgå affaldet fra oven.

  Sørg for at dit affaldsstativ står på en plan og jævn overflade

  Et affaldsstativ er kun rottesikret i bunden, såfremt dit stativ står på en plan og jævn overflade. Hvis dit stativ vipper, eller hvis der er sprækker i underlaget under stativet, betyder det, at der er nem adgang for rotterne.

  Hvis det ikke er muligt for dig at stille dit stativ på et jævnt og plant underlag, kan du som alternativ sikre dit affaldsstativ i bunden med et fin-masket metalnet på max. 5-6 mm eller ved at ligge en flise i bunden af stativet, der slutter tæt ud til hjørnerne.  

  Køb af egne lukkede affaldsbeholdere

  Du er velkommen til at købe dine egne lukkede beholdere til affaldssorteringen for at forhindre rotterne i at tilgå dit affald. I så fald, er det vigtigt, at du sætter dit affald frem til afhentning, så det er synligt fra vej senest kl. 6 på tømmedagen.

  Skraldemanden må nemlig ikke hente din affaldspose, hvis den sidder i en lukket beholder af f.eks. plastik.

  Skrab madrester ud af emballagen

  Sørg for at skrabe så mange madrester som muligt ud af dit emballageaffald, inden du kommer det ned i posen til blandet plastik, metal og mad- og drikkekartoner.

  Lugten af madaffald tiltrækker rotter. Posen til blandet plastik, metal og mad- og drikkekartoner er som udgangspunkt ikke omsluttet af et stativ. Derfor er det ekstra vigtigt, at affaldet ikke indeholder madrester, der kan tiltrække rotter.

  Har du observeret rotter på din matrikel eller fundet huller, som du mistænker for at være gnavet af rotter, skal du indberette det til os. Det er lovpligt at indberette, hvis du ser en rotte eller har mistanke om rotter. Du indberetter via selvbetjeningen. 

  Kontakt

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Telefontid:
  Mandag-onsdag: 10-14
  Torsdag: 10-16:30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 03 20

  Send Digital Post til Center for Plan, Teknik og Erhverv