Gå til hovedindhold
Affald

Hvad sker der med mit affald

Her kan du blive klogere på, hvad der sker med dit affald, når vi kommer og henter det. Læs om de forskellige affaldstyper og følg affaldets vej til genanvendelse.

Indhold


  Når dit madaffald bliver hentet, bliver det kørt videre og læsset af på et forbehandlingsanlæg på Fyn. Her sorteres madaffaldet yderligere, så man undgår, at der kommer f.eks. stykker af plastik og metal med i den videre proces.

  Når madaffaldet er blevet sorteret, bliver det tilført genbrugsvand og blandet sammen til en stor grød (pulp), hvorefter det køres videre til et biogasanlæg. Her kommes pulpen ned i en rådnetank, hvor det forgasses, hvilket skaber en masse god gas, som sendes direkte ud på naturgasnettet.

  Den færdigafgassede pulp kan nu bruges som gødning på landmandens marker og på den måde sørge for, at der kan produceres fødevarer på ny.

  Vidste du godt?

  At cirka 1 tons madaffald kan producere gas svarende til 4 gasflasker?

  Madaffald

  Restaffald er den eneste affaldstype, der køres direkte til forbrænding. Restaffaldet i Dragør kommune bliver kørt til Amager Ressourcecenter (ARC), hvor det brændes af og dermed leverer strøm og fjernvarme til København.

  Restaffald

  Når du afleverer dine glas i en af glaskuberne i kommunen, bliver det kørt videre til genbrug. Her sorteres det knuste glas fra, mens de hele glas bliver sorteret i former og farver. Herefter bliver glassene skyllet meget grundigt og er nu klar til at blive brugt på ny.

  Det knuste glas bliver sorteret i farver og bliver smeltet om til nye produkter.

  Vidste du

  At vores glaskuber i Dragør Kommune har en stopklods siddende. Den forhindrer dine glas i at smadre, når du afleverer dem. På den måde sørger vi for, at så meget glas som muligt kan genanvendes direkte uden at skulle omsmeltes først.

  Glasaffald

  Dit farlige affald bliver hentet og kørt videre til sortering. Her bliver det sorteret i f.eks. batterier, spraydåser og elektronik. De forskellige dele sendes videre til behandling, så vi sørger for den bedst mulige genanvendelse og specialbehandling.

  Det indsamlede pap- og papiraffald bliver kørt videre til et firma, der forarbejder det indsamlede materiale. Pappen og papiret bliver oparbejdet, sorteret og presset til et fibermateriale. Det sendes videre til afsætning til papirindustrien i Europa.

  Vidste du godt

  At selvom du blander dit pap- og papiraffald i den samme beholder, så bliver begge dele genanvendt til nyt papir, når det har været igennem forarbejdningsprocessen.

  Pap- og papiraffald

  Dit plastik, metal og mad- og drikkekartoner skal ud på lidt af en tur. Til at starte med bliver blandingen samlet og pakkes sammen i store baller. Ballerne sendes videre til en fabrik i Tyskland, hvor affaldet bliver sorteret yderligere. Her skilles plastik, metal og mad- og drikkekartoner fra hinanden og forarbejdes hver for sig.

  Plastikken bliver sorteret yderligere, idet forskellige slags plast har forskellige egenskaber. Noget kan lettere genanvendes end andet, mens noget kan være så snavset og sammensat, at det er nødt til at blive kørt på forbrændingen. 75% af den plastik vi samler ind bliver genanvendt til nye produkter.

  Metalaffaldet bliver også sorteret ud i forskellige typer af metal til den videre forarbejdning. Dette sikrer et renere produkt, der er nemmere at genanvende og smelte om til nye produkter.

  Mad- og drikkekartonerne skilles fra hinanden. Typisk skilles plastikfolien på indersiden af kartonen fra pappet. På den måde kan de to materialer genanvendes hver for sig og bruges til nye produkter.

  Alle de sorterede affaldstyper bliver videresolgt til fabrikker i Europa, der kan bruge de sorterede affaldstyper til genanvendelse.

  Plastik og metalaffald

  Det indsamlede tekstil sendes først til grovsortering. Tekstiler, som er egnet til genanvendelse, sendes derefter videre til et anlæg i Holland, der kan skille fibrene i tøjet ad. På den måde kan det anvendes til nye produkter, som for eksempel nye bilsæder.

  Kontakt

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Center for Plan, Teknik og Erhverv