Gå til hovedindhold
Bolig

Flyt til udlandet

Hvis du flytter til udlandet, skal du melde udrejse af Danmark.

Indhold

  Udrejse fra Danmark i mere end 6 måneder

  Hvis du har bopæl i Danmark og flytter til udlandet i mere end 6 måneder, skal du inden du forlader landet sørge for at anmelde udrejsen.

  • Du skal anmelde udrejsen til den kommune, som du bor i.
  • Du behøver ikke kende din adresse i udlandet. Du kan senere anvende selvbetjeningen til at oplyse din udlandsadresse.
  • Du skal anmelde flytningen inden udrejsen.

  Anmeldelsen skal foretages digitalt. Ikke alle anmeldelser om flytning registreres med det samme. Du modtager besked fra kommunen, når flytningen er registreret i CPR.

  Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice. Husk at bestille tid. 

  Vær opmærksom på, at en flytning til Grønland ikke betragtes som en fraflytning til udlandet.

  Flytningen skal anmeldes til tilflytningskommunen i Grønland som en almindelig flytning.

  Hvis du opholder dig mindre end 6 måneder i udlandet, kan du bede kommunen om fortsat at være registreret med bopæl i Danmark. Det kræver, at du har fuld rådighed over din bolig, hvilket vil sige, at den ikke må være fremlejet, lånt eller lejet ud.

  Har du ikke fuld rådighed over boligen, kan du bede kommunen om at lave en konkret vurdering af, om du stadig kan være registreret med bopæl i Danmark under dit ophold i udlandet.

  Uanset længden af dit udlandsophold er det en god idé at lade dig registrere på den danske ambassade i det land, du er flyttet til, samt på Danskerlisten.

  Anmeldelse af fraflytning

  Flytter du fra Danmark eller Grønland til et af de andre nordiske lande, skal du inden udrejsen anmelde din udrejse til din danske eller grønlandske fraflytningskommune.

  Det gælder ved fraflytning til disse lande:

  • Finland
  • Færøerne
  • Island
  • Norge
  • Sverige

  Da flytning til Grønland ikke betragtes som en fraflytning til udlandet, skal du ikke anmelde flytningen til din fraflytningskommune i Danmark.

  Anmeldelse af tilflytning

  Når du flytter til et andet nordisk land, skal du anmelde din tilflytning til registreringsmyndigheden i det andet nordiske land.

  Det gælder, når du flytter fra Danmark eller Grønland til disse lande:

  • Finland
  • Færøerne
  • Island
  • Norge
  • Sverige

  Når du anmelder indrejsen i det nordiske tilflytningsland, skal du huske at medbringe legitimation, som viser dokumentation for dit statsborgerskab, pas og dokumentation for dit personnummer i Danmark/Grønland.

  Din tidligere bopælskommune i Danmark eller Grønland kan først registrere dig som udrejst i CPR, når de har fået besked fra myndighederne i det andet nordiske land om, at du nu står registreret hos dem.

  Når du flytter mellem de nordiske lande, er du omfattet af den såkaldte internordiske folkeregistreringsaftale. Aftalen betyder, at du kun kan være tilmeldt folkeregistret ét sted i Norden.

  Hvis du skifter adresse, mens du opholder dig i udlandet, har du ret – men ikke pligt – til at få den nye udlandsadresse registreret i CPR.

  Vær opmærksom på, at du i den digitale selvbetjening skal vælge den kommune, du flyttede fra, da du udrejste fra Danmark.

  Oplys om:

  • dit fulde navn
  • dit danske CPR-nummer
  • din gamle adresse i udlandet
  • din nye adresse i udlandet
  • dato for flytning.

  Når kommunens folkeregister har modtaget dine oplysninger, kan den registrere din nye adresse i CPR.

  Hvis du ikke har MitID, skal du skrive eller ringe til den kommune, du flyttede fra, da du udrejste fra Danmark.

  Ønsker du at klage over kommunens afgørelse i forbindelse med ændring af din adresse, skal du sende klagen til den kommune, du flyttede fra i Danmark.

  Kommunen vil herefter sende klagen videre til CPR-kontoret, hvis kommunen fastholder afgørelsen.

  10.07.2024 13.49

  Skrevet af CPR-kontoret

  Kontakt

  Borgerservice

  Åbningstider:
  Mandag - tirsdag: 10-14
  Onsdag lukket
  Torsdag: 10-16:30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Borgerservice