Gå til hovedindhold

Kommuneudvikling

Havneplanlægning

By

Kommuneudvikling

Lidt om den hidtidige planlægning herunder helhedsplan for havnens udvikling.

Byplanvedtægter

By

Kommuneudvikling

Lovgrundlaget for byplanlægning har ændret sig gennem årene. Tidligere brugte kommunerne byplanvedtægter til at fastlægge anvendelse af områder til byudvikling.

Lokalplaner

By

Kommuneudvikling

Du kan søge både adresser og matrikler og få vist i kortet. Du kan zoome med musens scroll knap. Du kan klikke på en lokalplan og få plandokument vist.

Byplanlægning

By

Kommuneudvikling

Den fysiske byplanlægning er opdelt i niveauer. Hvert niveau varetager forskellige interesser, men de skal hver især ligge inden for bestemmelserne på det overliggende niveau.

Planbindinger i Kommuneplan 2009

By

Kommuneudvikling

Kommuneplanen er underlagt en række planbinder. Du kan her på siden se hvilke planbindinger der gælder.

Kommuneplan 2009

By

Kommuneudvikling

Kommuneplan 2009 er kommuneplanlægningens basisdokument

Kommuneplanrevision 2013 og Klimatilpasningsplan

By

Kommuneudvikling

Klima og miljø

Dragør Kommunalbestyrelse besluttede på sit møde den 19. juni 2014 at vedtage Kommuneplanrevision 2013 og Klimatilpasningsplan 2013 endeligt, i henhold til planlovens § 27.

Kommuneplanrevision 2017

By

Kommuneudvikling

Denne kommuneplanrevision udgør - sammen med Kommuneplan 2009 og Kommunerevision 2013 - den samlede gældende kommuneplan.

Planstrategi 2019

By

Kommuneudvikling

En ny vision for de næste tolv år, hver fjerde år..

Forslag til kommuneplan 2022

By

Kommuneudvikling

En kommuneplan er en samlet plan for arealanvendelsen i kommunen 12 år frem. Planen er et udtryk for kommunalbestyrelsens mål for og forventninger til udviklingen.