Gå til hovedindhold
Klima og miljø

Interesse- og beskyttelsesområder

Formålet med at udpege arealer i kommunen til interesse og beskyttelsesområder er at beskytte de landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske kvaliteter i landskabet.

Indhold

  Værdifulde miljøer, der illustrerer samspillet mellem naturgrundlaget og menneskets benyttelse, i forskellige tidsperioder.

  Kulturmiljøer: Se web-kort

  Områder med særlige biologiske værdier, herunder biologiske kerneområder og spredningskorridorer, som skal beskyttes, bevares og forbedres.

  Skovområder, der altid skal bevares som skov (fredskov),

  Fredskov: Se web-kort

  hvor fremtidig skov er ønskelig og uønsket.

  Skovrejsningsområder: Se web-kort

  habitat- og fuglebeskyttelsesområde. Kommunen er forpligtiget til at sikre en gunstig naturtilstand for de arter og naturtyper, der ligger til grund for udpegningen.

  Natura2000: Se web-kort

  der indeholder karakteristiske landskabstræk, der gør landskabsoplevelsen unik. Foruden de større sammenhængende landskaber, herunder skov- og kystlandskabet, rummer Dragør Kommune værdifulde landskabselementer, såsom småsøer, vandhuller, grøfter mv. I de særlige værdifulde landskaber må de karakteristiske træk ikke ændres, hvis det forringer muligheden for at styrke landskabets karakter eller oplevelsesmuligheder.

  Særlige værdifulde landbrugsområder med stor dyrkningsværdi (bonitet), der skal søges opretholdt til landbrugsformål.

  Større sammenhængende landskaber: Se web-kort

  Områder hvor landbrugsdriften søges ekstensiveret via frivillige aftaler og dertilhørende tilskudsordning til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.

  Kontakt

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Telefontid:
  Mandag-onsdag: 10-14
  Torsdag: 10-16:30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 03 20

  Send Digital Post til Center for Plan, Teknik og Erhverv