Gå til hovedindhold
Klima og miljø
Vand og natur

Regnvand i haven

I de seneste år har vi i Dragør og i resten af Danmark oplevet hyppigere og kraftigere oversvømmelser ved ekstreme regnskyl, hvilket ofte giver store problemer med vand i kældre og overfyldte kloakker.

Indhold

  Fremtidens klima kommer til at byde på mere regn om vinteren og flere kraftige regnskyl om sommeren.

  Dragør ligger lavt i forhold til havet, og er derfor et særligt udsat område, ved ekstreme regnvandshændelser. Det er dit eget ansvar som borger at sørge for afledning af spildevand fra din kælder og derfor også at sikre kælderen og haven mod oversvømmelser.

  Ved at udnytte regnvandet intelligent i din haveplanlægning kan du som haveejer i Dragør Kommune selv gøre meget for at undgå oversvømmelser på din grund og samtidig få en flottere og frodigere have.

  I Dragør Kommune skal du som husejer selv nedsive regnvandet på din egen grund.

  Med enkle virkemidler og mindre indgreb kan du indrette din have, så den opsamler og forsinker regnvandet effektivt; dermed forhindrer du hyppige oversvømmelser af din kælder og have. Ved at betragte regnvandet som en positiv ressource kan du; udover at sikre dig mod oversvømmelser; blandt andet få en smukkere og grønnere have, få et rigere dyreliv på din grund og få en lavere vandregning.

  Som beboer i den gamle bydel i Dragør skal du ikke selv nedsive regnvandet på din grund. I den gamle bydel udledes regnvandet til kloak.