Gå til hovedindhold
Klima og miljø
Vand og natur

Skybrud - gode råd

Hvis der har været skybrud, og du har fået vand i kælderen, er det vigtigt, at du handler hurtigt.

Indhold

  Se først om du kan stoppe vandet i at komme ind

  • Forsøg at begrænse skaden og forhindre mere vand i at komme ind. Fx ved at lukke døre og vinduer, lægge noget tungt oven på gulvafløbet, hindre at vand kommer op ad toilettet eller bygge en midlertidig dæmning foran kældernedgangen. Sandsække er tunge og gode til at stoppe vandet.
  • Det er vigtigt, at vandet fjernes hurtigst muligt af hensyn til efterfølgende fugtskader og skimmelsvamp.
  • Kontakt dit forsikringsselskab.

  Få tips og tricks fra Forsikrings Oplysningen

  • Ophold dig ikke i en kælder, hvor vandet stiger. Det kan pludseligt gå hurtigere, end du regner med.
  • Husk smitterisikoen – brug gummistøvler og gummihandsker, hvis du fjerner vandet selv, eller når du rydder op i kælderen efter oversvømmelse. Undgå at røre ved dit ansigt, mens du arbejder, lad være med at spise eller ryge imens, og pas specielt på åbne sår.

  Vær opmærksom. Du kan ikke se, om der er huller under vandet.

  • Hvis der er så meget vand på vejen, at du ikke kan se selve vejen, så pas på med at gå derud. Dækslerne ned til kloakken kan være løftet af på grund af trykket i kloakken, og du risikerer at falde i. Opdager du et afskudt dæksel, så meld det straks til HOFORs vagttelefon på 38 88 24 24 eller ring 112.
  • Voldsom regn kan underminere og ødelægge byens veje og fortove. Vær opmærksom når du bevæger dig på vejene.
  • Lad vær med at køre ned i viadukter i din bil. Vandstanden kan stige hurtigere, end du regner med.

  Vand på vejen skal håndteres af vejens ejer. Det betyder, at vedligeholdelse af vejriste, vejbrønde samt stikledninger hertil, er et kommunalt anliggende eller – på private veje – grundejernes ansvar.

  Hvis vejristene er stoppede med blade o.l., kan vandet ikke komme væk. På private veje, er det grundejerne selv, der skal holde ristene frie.

  På kortet herunder, kan du se om du bor på en privat vej/privatfællesvej, hvor I som grundejere selv har forpligtigelsen for at renholde vejriste og stikledning til kloakken.

  Kort over vejklasser:

  Kort over vejklasser

  Klik på kortet. Du kan trække i webkortet ved at holde muse-knappen nede og zoome ved at scrolle eller bruge +/-. Du kan søge din egen adresse frem ved at klikke på luppen og skrive adressen, som du vil finde/zoome ind til.

  Det fælles kloaksystem ejes og drives af HOFOR. Og det er HOFORs ansvar at holde de fælles kloakledninger, pumper og pumpestationer i orden, så vandet kan løbe uhindret frem til rensningsanlæggene eller recipient.

  I tilfælde med skybrud eller meget kraftig regn kan det nogle steder tage lidt tid, inden systemet får fjernet alt vand, selvom vejriste og -brønde fungerer fint.

  Ved mistanke om problemer ude i det fælles kloaksystem kan du ringe til HOFOR Drift Spildevand på telefon 33 95 33 95.