Gå til hovedindhold
Høringer

Afgørelse: VVM screening Dragør Fjernvarme

Dragør Kommune har modtaget ansøgning og VVM-screening i forbindelse med projektforslag for Dragør Fjernvarme.

11. sep. 2023

Indhold

    På baggrund af VVM-screeningen har Dragør Kommune vurderet, at etablering af fjernvarmeledninger som beskrevet ikke vil få væsentlig indflydelse på miljøet.

    Derfor skal der ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, jævnfør § 21 i miljøvurderingsloven.