Gå til hovedindhold

2024

Afgørelse: Tilladelse til etablering af shelter

Afgørelser

Dragør Kommune har den 4. april 2024 meddelt landzonetilladelse til etablering af shelter på ejendommen Kalvebodvej 249, 2791 Dragør. Der er frist for at klage torsdag den 2. maj 2024.

Afgørelse: Tilladelse til forsat ændret anvendelse til flygtningeboliger i Baggersmindelejren

Afgørelser
Landzonetilladelser

Dragør Kommune har den 8. marts 2024 meddelt landzonetilladelse til forsat anvendelse og indretning af midlertidige flygtningeboliger i de eksisterende bygninger på ejendommen Fælledvej 132, 2791 Dragør. Tilladelsen er meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1. Der er frist for klage den 4. april 2024.

Afgørelse: Tilladelse til udledning ved Dragør Renseanlæg til Øresund ved store regnmængder

Afgørelser

Dragør Renseanlæg må udlede delvist renset spildevand i Øresund, hvis anlægget er belastet på grund af store mængder nedbør. Det har Tårnby Kommune afgjort. Frist for eventuel klage er tirsdag den 2. april 2024.

Afgørelse: Ikke pligt til miljøvurdering

Afgørelser

Der ikke skal udarbejdes miljøvurdering i forbindelse med et tillæg til udledningstilladelsen til Dragør Renseanlæg. Det har Tårnby Kommune afgjort. Frist for eventuel klage er onsdag den 27. marts 2024.

Høring: Revideret regulativ for husholdningsaffald

Høringer

Vi vil gerne høre fra dig. Det reviderede regulativ for husholdningsaffald er sendt i høring frem til mandag den 25. marts 2024. Affaldsregulativet sætter rammerne for bl.a. adgangskrav til dine affaldsbeholdere - derfor er din mening vigtig.

Afgørelse: Tilladelse anvendelsesændring på Hovedgaden 25

Afgørelser
Landzonetilladelser

Dragør Kommune har den 12. januar 2024 meddelt landzonetilladelse til anvendelsesændring af eksisterende udhusbygning til staldbygning. Der er frist for klage den 9. februar 2024. Tilladelsen er meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1.