Gå til hovedindhold

Social- og sundhedsuddannelserne

Her kan du se hvilke muligheder, der er for at uddanne dig inden for social- og sundhedsområdet.

Indhold

  Sundhed og Omsorg er i samarbejde med social og sundhedsskolerne Sosu H og Københavns Professionshøjskole (KP) med til at uddanne elever og studerende.

  Grundforløb 1

  Grundforløb 1 er for dig, der kommer direkte fra folkeskolen, eller tog afgangsprøve for mindre end 2 år siden.

  På Grundforløb 1 bliver ud introduceret til erhvervsuddannelserne. Du kan vælge mellem fire fagretninger, så du får særligt fokus på det, du er interesseret i. Alle fire fagretninger har fokus på én eller flere af de uddannelser, du kan tage på Sosu H: SOSU-hjælper, SOSU-assistent, Pædagogisk assistent og EUX - velfærd.

  På Grundforløb 1 bliver du introduceret til at gå på en erhvervsuddannelse, og du bliver også sporet ind på, hvilken uddannelse du vil begynde på efterfølgende på Grundforløb 2.

  Fakta

  Varighed: 5 måneder
  Adgangskrav: Du skal have et karaktergennemsnit på mindst 02 i dansk og matematik fra folkeskolen.

  Læs mere om Grundforløb 1 og ansøgningsfrister på sosuh.dk

  Grundforløb 2

  Grundforløb 2 er for dig, der har afsluttet Grundforløb 1 eller har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden.

  På Grundforløb 2 arbejder du målrettet med fag specifikt rettet mod det hovedforløb (SOSU-hjælper, SOSU-assistent, pædagogisk assistent eller EUX - velfærd) du skal på, når du har afsluttet Grundforløb 2.

  Fakta

  Varighed: 5 måneder
  Adgangskrav: Du skal have et karaktergennemsnit på mindst 02 i dansk og matematik fra folkeskolen.

  Læs mere om Grundforløb 2 og ansøgningsfrister på sosuh.dk

  EUX Velfærd

  Med EUX Velfærd får du både en erhvervsuddannelse og en toårig studentereksamen, der giver dig adgang til videregående uddannelser. Måske vil du ud og bruge din erhvervsuddannelse med det samme - tjene penge, få erfaring og læse videre senere. Med EUX Velfærd er valget dit.

  Fakta

  Varighed:

  • EUX Velfærd + SOSU-assistent varer 4 år og 7 måneder.
  • EUX Velfærd + Pædagogisk assistent varer 4 år.

  Begge inklusive Grundforløb 1 og 2.

  Læs mere om EUX Velfærd på sosuh.dk

  Har du lyst til at arbejde med mennesker? Så er det måske noget for dig at starte som social- og sundhedshjælperelev i Dragør Kommune

  Uddannelse til social- og sundhedshjælper

  Som social- og sundhedshjælper bistår du borgeren med omsorg, pleje og praktisk hjælp. Der er fokus på at støtte og motivere borgeren til at hjælpe sig selv mest muligt og skabe struktur i hverdagen. Social- og sundhedshjælperen er den røde tråd i borgeren liv.

  En social- og sundhedshjælper arbejder i hjemmeplejen, på plejecentre, dagcentre/aktivitetscentre og lignende institutioner.

  Fakta

  Varighed: Maksimalt 1 år og 7 måneder, inklusive Grundforløb 2.

  Grundforløb 1 varer 5 måneder og er for dig, der kommer direkte fra folkeskolen.

  Alle elever får en personlig uddannelsesplan, som tager hensyn til din alder, samt dine erfaringer med job og uddannelse.

  Læs mere om uddannelsen til social- og sundhedshjælper på sosuh.dk

  Elev i Dragør Kommune

  • Dragør Kommune ansætter årligt 8 social- og sundhedshjælperelever med en uddannelsesaftale.
  • Vi samarbejder med social- og sundhedsskolen Sosu H.
  • Uddannelsen varer 1 år og 2 måneder og veksler mellem praktik og teori.
  • Der starter nye hold 2 gange årligt i januar og august.

  Hvem kan søge?

  Du kan starte på uddannelsen som social- og sundhedshjælper, når du har bestået Grundforløb 2 og har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver.

  Har du minimum to års relevant erhvervserfaring, kan andre adgangsveje gælde.
  Du skal søge om optagelse på hovedforløbet direkte hos den kommune, hvor du ønsker at blive ansat som elev.

  Du kan finde ledige praktikpladser på www.praktikpladsen.dk eller ved at henvende dig direkte hos den enkelte kommune.

  Ansøgningsskema

  Du ansøger, ved at sende et udfyldt ansøgningsskema til uddannelseskonsulent Lone Rasmussen.

  Ansøgningsskema social- og sundhedshjælper uddannelsen Dragør (pdf)

  Hvordan er økonomien?

  Du får elevløn, som pr. 1/4 2020 er 11.947,78 kr.

  Hvis du er over 25 år, kan du få voksenelevløn, hvis du har et års relevant erfaring inden for området, opnået inden for de sidste 4 år.

  Den er pr. 1/4 2020: 21.556,58 kr.

  Du kan få befordringsgodtgørelse i skoleperioderne, hvis du bor mere end 10 km fra skolen.

  Hvad skal du lære?

  Du kan læse mere om fag og skoleforløb på www.sosuh.dk

  Du kan også kontakte uddannelsesvejledningen:

  E-mail: Udd-vej@sosuh.dk
  Telefon: 26 10 36 00

  Du bør undgå at sende personlige oplysninger, som f.eks. cpr.nr. og lign. i almindelige e-mails.

  Hvordan foregår praktikken?

  Når du har en uddannelsesaftale med kommunen er du sikret en praktikplads.

  Du bliver tilknyttet en praktikvejleder og skal i praktik 2 gange, i hjemmeplejen og på omsorgscenter Enggården og en uge på daghjem.

  En praktikuge er på 37 timer.

  Har du lyst til at arbejde med mennesker? Så er det måske noget for dig at starte som social- og sundhedsassistentelev i Dragør Kommune.

  Har du blik for helheden og vil du tage ansvar? Som autoriseret social- og sundhedsassistent sikrer du, at borgeren får det bedste forløb i mødet med sundhedsvæsenet - hele vejen igennem. Uanset om du arbejder med ældre, syge eller handicappede, er du nøglepersonen, der kan motivere, koordinere og udføre opgaver inden for grundlæggende pleje og rehabilitering.

  En social- og sundhedsassistent arbejder på hospital, plejehjem, i hjemmeplejen, inden for psykiatrien og lignende institutioner.

  Du kan også søge videregående uddannelser som f.eks. sygeplejerske, socialrådgiver eller ergo- og fysioterapeut.

  Fakta

  Varighed

  • Maksimalt 3 år, 2 måneder og 3 uger, inklusive Grundforløb 2.
  • Grundforløb 1 varer 5 måneder og er for dig, der kommer direkte fra folkeskolen.

  Læs mere om uddannelsen på sosuh.dk

  Elev i Dragør Kommune

  • Dragør Kommune ansætter årligt 18 Social- og sundhedsassistentelever med en uddannelsesaftale.
  • Vi samarbejder med social- og sundhedsskolen, Sosu H.
  • Uddannelsen varer 2 år, 9 måneder og 3 uger og veksler mellem praktik og teori.
  • Der starter nye hold 4 gange årligt i januar, april, juli og oktober.

  Hvem kan søge?

  Du kan starte på uddannelsen som social- og sundhedsassistent, når du har bestået Grundforløb 2 og har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver.

  Har du minimum to års relevant erhvervserfaring, kan andre adgangsveje gælde.

  Hvis du i forvejen er uddannet social- og sundhedshjælper får du merit og uddannelsen bliver afkortet med ca. 6 måneder.

  Du skal søge praktikplads direkte hos den arbejdsgiver, hvor du ønsker ansættelse som elev.

  Det er din kommende arbejdsgiver, som tilmelder dig uddannelsen på skolen.

  Uddannelsen er tilrettelagt med 37 timer pr. uge. Praktikuddannelsen består overvejende af dagvagter, men aften- og nattevagt samt søn- og helligdage kan forekomme.

  Du kan finde ledige praktikpladser på praktikpladsen.dk eller ved at henvende dig direkte hos den enkelte kommune eller Region Hovedstaden.

  Ansøgningsskema

  Du ansøger ved at sende et udfyldt ansøgningsskema til uddannelseskonsulent Lone Rasmussen.

  Ansøgningsskema til social- og sundhedsassistent uddannelsen i Dragør

  Hvordan er økonomien?

  Du får løn under hele uddannelsen, både i skoleperioder og i praktik, som pr. 1/4 2020 er:

  • 1. år: 13.173,10
  • 2. år: 15.053,17

  Hvis du er over 25 år har du mulighed for voksenelevløn på 21.556,58 kr., hvis du har et års relevant erfaring inden for området, opnået inden for de sidste 4 år.

  Hvad skal du lære?

  Du kan læse mere om fag og skoleforløb på sosuh.dk

  Du kan også kontakte uddannelsesvejledningen:

  E-mail: Udd-vej@sosuh.dk
  Telefon: 26 10 36 00

  Du bør undgå at sende personlige oplysninger, som f.eks. cpr.nr. i almindelige e-mails.

  Studerende i Dragør Kommune

  Dragør kommune er med til at uddanne sygeplejestuderende og stiller klinikpladser til rådighed i hjemmeplejen og på Omsorgscenter Enggården.

  Vi modtager i 2020 studerende fra 1., 2. og 4. semester i klinik i primærsektoren.

  Dragør Kommune modtager sygeplejestuderende i klinik fra Københavns Professionshøjskole.

  Institut for Sygepleje
  Tagensvej 86
  2200 København N
  Tlf: 72 48 75 00

  Du kan læse mere om uddannelsen på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside