Gå til hovedindhold

Aktindsigt

Alle borgere har i vidt omfang ret til at få indsigt i de dokumenter, der indgår i sagsbehandlingen i Dragør Kommune.

Indhold

  Reglerne om aktindsigt findes i offentlighedsloven, der dog også indeholder begrænsninger i, hvad der kan kræves aktindsigt i.

  Er du part i en afgørelsessag, gælder der en udvidet ret til aktindsigt. Disse regler findes i forvaltningsloven.

  Du er kun part i en sag hvis du

  • er adressat for en afgørelse (ansøger, modtager af påbud),
  • hvis du i henhold til afgørelsen er klageberettiget, eller
  • afgørelsen har en væsentlig individuel interesse for dig (for eksempel nabo i dispensationssag).

  Som part har du krav på, at sagens afgørelse udsættes indtil, der er givet aktindsigt og du har haft mulighed for at komme med en udtalelse i sagen.

  Hvis du ikke er part i sagen efter de ovenfor nævnte bestemmelser, kan du få aktindsigt efter offentlighedsloven. Aktindsigt efter offentlighedsloven gives til alle andre end parter, dvs. journalister, naboer og andre der har hørt om en sag og som ønsker at gøre sig bekendt med denne.

  Uanset hvilken lov du søger aktindsigt efter, skal du henvende dig i den forvaltning i kommunen, hvor sagen er eller bliver behandlet. Du kan henvende dig både skriftligt, mundtligt og via mail.

  Forvaltningen skal inden 7 arbejdsdage efter modtagelse af anmodningen give/afslå aktindsigt eller give begrundet meddelelse om, hvornår afgørelse kan forventes.

  Der udleveres normalt kopi af de ønskede dokumenter uden gebyr. I visse tilfælde, blandt andet, hvis der er tale om omfattende materiale, sker gennemsyn af sagen i forvaltningen, eller der betales for kopier af dokumenterne.

  Hvis du ønsker at klage over en afgørelse om aktindsigt, skal du henvende dig til den forvaltning, der har truffet afgørelsen.