Gå til hovedindhold

Borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren er uvildig og ansat direkte under kommunalbestyrelsen. Rollen er først og fremmest at styrke dialogen mellem borger og forvaltning i konkrete sager ved at søge at fremme en god og konstruktiv dialog.

Indhold

  Hvad kan du få hjælp med?

  Borgerådgiveren kan hjælpe med at:

  • skabe en konstruktiv dialog mellem dig og kommunens afdelinger
  • vise vej til den rette medarbejder/afdeling i kommunen
  • forstå breve eller afgørelser fra kommunen
  • vejlede om dine rettigheder i forbindelse med sagsbehandlingen
  • vejlede om klagemuligheder
  • gennemlæse udkast til klager og/eller hjælpe med at formulere en klage over en kommunal afgørelse
  • behandle klager over kommunens sagsbehandling og klager over den praktiske opgaveløsning
  • hjælpe med at forberede en samtale, som du er utryg ved og eventuelt henvise dig til en bisidder
  • hjælpe med at vurdere, hvad der kom ud af en samtale med kommunens afdelinger.

  Borgerrådgiveren kan ikke hjælpe med at:

  • træffe afgørelser eller ændre afgørelser
  • behandle klager over forhold, der er eller kan indbringes for andre klageinstanser, for eksempel Ankestyrelsen
  • behandle sager, der er indbragt for det kommunale tilsyn, ombudsmanden eller domstolene
  • behandle klager over ansættelsesforhold eller privatretlige forhold
  • behandle klager over politiske beslutninger (fx om serviceniveau) eller over forhold, som har været bedømt af de politiske udvalg eller kommunalbestyrelsen
  • Borgerrådgiveren kan ikke fungere som bisidder eller partsrepræsentant.

  Sager, der er over ét år gamle, kan borgerrådgiveren ikke behandle med mindre, der klages over aktuelle, konkrete forhold i sagen, som er foregået inden for de seneste 12 måneder. Kun i særlige tilfælde kan borgerrådgiveren dispensere for det og da kun såfremt, at borgerrådgiveren vurderer, at en indblanding i sagen kan føre til et bedre resultat for borgeren.

  Sidst opdateret: 5. september 2022

  Kontakt

  Borgerrådgiver

  Borgerrådgiveren kan kontaktes telefonisk:

  Mandag, tirsdag og onsdag kl. 10 til 14
  Torsdag kl. 10-16.30
  Fredag kl. 10-13