Gå til hovedindhold
Kultur og fritid

Dragør Kommunes Kultur- og Eventpulje

Kultur- og Eventpuljen kan søges til aktiviteter og arrangementer til gavn og glæde for Dragørs borgere.

Indhold

  Formålet med Kultur- og Eventpuljen er at støtte lokalt arrangerede og offentligt tilgængelige arrangementer og aktiviteter af høj kvalitet, til glæde for borgerne i Dragør Kommune, og at støtte markedsføring af sådanne arrangementer og aktiviteter.

  Alle med idéer til kulturelle aktiviteter eller arrangementer i Dragør Kommune kan søge om støtte fra Kultur- og Eventpuljen. Der gives både støtte til lokale kulturelle aktiviteter og til kunstnere udefra, der dels stimulerer det lokale kulturliv, dels giver en bred gruppe borgere mulighed for kulturelle oplevelser i lokalmiljøet.

  Der lægges vægt på

  • Kulturelle aktiviteter som henvender sig til en bred gruppe af borgere
  • Kulturelle aktiviteter skabt i samarbejde mellem flere af kommunens aktører og institutioner
  • Aktiviteter som tilbyder borgerne i Dragør Kommune kulturelle oplevelser af høj kvalitet
  • Både tidsbegrænsede aktiviteter og kulturtilbud af mere permanent karakter
  • Der tilstræbes en spredning af aktiviteter og arrangører

  Der stilles krav til

  • Tilbuddet skal være åbent for alle
  • Det skal foregå i Dragør Kommune eller have en særlig relevans for kommunen
  • Muligheder for anden finansiering skal være afsøgt
  • Der skal være budgetteret med egenfinansiering, fx i form af entré, sponsorater eller foreningens eget bidrag, og budgettet skal balancere
  • Det må ikke være et kommercielt arrangement
  • Ansøgningen skal være modtaget rettidigt, inden ansøgningsfrist, for at blive behandlet

  Kultur- og Eventpuljen støtter ikke

  • Aktiviteter der allerede er påbegyndt eller gennemført
  • Lukkede aktiviteter der eksempelvis kræver medlemskab
  • Arbejdslegater, forskning, undervisning
  • Lønudgifter til administration
  • Drifts- og anlægsudgifter
  • Rejser og ophold
  • Projektets indhold og formål
  • Hvem og hvor mange projektet henvender sig til
  • Hvor og hvornår projektet skal gennemføres
  • Eventuelle samarbejdspartnere
  • Budget med forventede udgifter og indtægter
  • Hvor stort et beløb puljen ansøges om
  • Hvordan det resterende beløb finansieres
  • Projektansvarlig/kontaktperson
  • Adresse, telefonnummer og e-mail

  Ansøgningsfrist til puljen er den 1. februar, 1. maj og 1. august. Ansøgningerne bliver behandlet på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møder i marts, juni og september.

  Såfremt ansøgningen imødekommes, udbetales støtten umiddelbart efter, at endeligt tilsagn er givet. Hertil skal bruges SE eller CVR nummer, hvis ansøger har et sådant eller kontonummer, hvortil et eventuelt tilskud skal udbetales.

  Efter endt arrangement sendes regnskab samt bilag med sikkerpost til Center for Børn, Skole og Kultur. I tilfælde af aflysning skal hele tilskuddet tilbagebetales. Hvis udgifterne er mindre end først antaget, skal en andel af tilskuddet tilbagebetales.

  Øvrige puljer og tilskud

  Kontakt

  Center for Børn, Skole og Familie

  Telefontid:
  Mandag-onsdag: 10-14
  Torsdag: 10-16:30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Center for Børn, Skole og Familie