Gå til hovedindhold
Tal og fakta

Befolknings- og elevtalsprognose

I befolknings- og elevtalsprognosen fremskrives de kendte befolknings- og elevtal på baggrund af en forventet udvikling i antallet af fødte og døde samt til- og fraflyttede.

Indhold

  Befolknings- og elevtalsprognose for Dragør Kommune 2024-2034

  Formålet med prognosen er at estimere kommunens befolkningstal til brug for fremtidig budgetlægning og planlægning.

  Grundet kommunens serviceområder er særligt børneårgange, børnenes placering i kommunen, antallet af ældre samt fordelingen mellem erhvervsaktive og de ikke-aktive aldersgrupper interessant.

  Prognosens usikkerhed stiger i løbet af prognoseperioden. De samfundsmæssige vilkår for befolkningens bevægelser 10 år frem i tiden er vanskelige at forudsige.

  I budgetlægningen og de fleste planlægningssituationer er det dog den nære 5-års tidshorisont, der har interesse.

  Kommunens folketal er i løbet af 2023 faldet med 43 personer, fra 14.609 den 1. januar 2023 til 14.566 den 1. januar 2024.
  Sidste års prognose forventede en stigning i folketallet på 26 personer, så i alt endte prognosen fra sidste år med at have en afvigelse på 69 personer, flere end der blev realiseret i løbet af 2023.
  Samlet set betyder bevægelserne i fødselstal, antal døde samt den ændrede vægtning af flyttemønstre, at Dragørs folketal forventes at falde ganske svagt i hele prognoseperioden.
  Det forventede folketal i prognosens slut år 2034 er 14.443 personer.

  Antallet af 0-2 årige ventes at falde med 10 pct. i 2024, men ventes herefter at stige til det nuværende niveau frem mod 2029, og herefter være konstant frem mod 2034. Antallet af 3-5 årige forventes at stige med 5 pct. i 2024, og herefter falde til et niveau på 13 pct. under det nuværende niveau frem mod 2028, hvorefter antallet vokser til i 2034 at være samlet 6 pct. under udgangspunktet i 2024.

  Antallet af børn i folkeskolealderen, de 6-16 årige, forventes at falde med 5 pct. frem mod 2034 Dette medfører ligeledes en faldende tilgang til Dragørs folkeskoler.

  Den forventede udvikling i antal elever beskrives i Befolknings- og Elevtalsprognosen.

  Antallet af 25-34-årige forventes at være næsten uændret igennem prognoseperioden, falde jævnt igennem hele prognoseperioden, dog med et mindre fald på 4 pct. frem mod 2026, som herefter retter sig igen frem mod 2034 til et samlet fald på 1 pct.

  Aldersgruppen 35-49-årige forventes at falde med 7 pct. i prognoseperioden frem mod 2034 være næsten uændret igennem prognoseperioden, Antallet af 50-64 årige forventes at falde med 5 pct. i prognoseperioden, mens antallet af 65-74 årige forventes at falde med 2 pct. frem mod 2026, hvorefter antallet forventes at stige, så antallet samlet set vil være steget med 9 pct. i slutningen af prognoseperioden.

  Aldersgruppen 75-84 år forventes indledningsvist at stige med 6 pct. frem mod 2027, hvorefter det falder gradvist i løbet af resten af prognoseperioden til 2 pct. under det nuværende niveau. Aldersgruppen ældre end 85 år, forventes at stige med 53 % i prognoseperioden.

  Forskydninger i aldersgrupperne betyder, at den erhvervsaktive andel af befolkningen (de 17-64 årige) ændres fra at udgøre 54 pct. i 2024 til at udgøre 51 pct. i 2034.

  Læs befolknings- og elevtalsprognosen

  Kontakt