Gå til hovedindhold
Tal og fakta

Svarfrister på det sociale område

Dragør Kommune har efter retssikkerhedslovens paragraf 3, stk. 2 fastsat frister for de enkelte områder på det sociale område.

Indhold

  Svarfrister

  5 dage.

  Besked straks, når borgeren er visiteret. Ringes op, når der er plads.

  7 arbejdsdage.

  Begæringer om aktindsigt færdigbehandles som hovedregel inden 7 arbejdsdage fra modtagelsen.

  Kan fristen undtagelsesvis ikke overholdes, får du besked om årsagen hertil, samt hvornår du kan forvente en afgørelse.

  3 måneder.

  Er du under 30 år, skal du have et tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

  12 måneder.

  Er du over 30 år, skal du have et tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

  8 uger.

  Det er Tårnby Kommune der varetager sagsbehandlingen. Sagen er afgjort efter 8 uger, men der kan være venteliste.

  14 dage.

  Anmoder du om hjælp til alkoholbehandling, henvises du til en sagsbehandler hurtigst muligt og maksimalt 14 dage efter første henvendelse

  4 uger.

  10 hverdage

  Ansøgningen besvares senest 10 hverdage fra modtagelse af nødvendige oplysninger.

  8 uger.

  Sagen er afgjort efter 8 uger, men der kan være venteliste.

  3 måneder.

  8 uger.

  Opgaven løses af Tårnby Kommune. Sagen er afgjort efter 8 uger, men der kan være venteliste.

  1 uge.

  Kommunen kan have behov for at indhente yderligere oplysninger. Svar senest 1 måned efter modtagelse af nødvendige oplysninger.

  14 dage.

  14 dage.

  Kommunen kan have behov for at indhente yderligere oplysninger.

  Ansøgningen færdigbehandlet senest 14 dage efter modtagelse af nødvendige oplysninger

  14 dage.

  14 dage.

  14 dage.

  14 dage.

  Ansøger du om hjælp til flytning kan kommunen have behov for at indhente yderligere oplysninger.

  Ansøgningen besvares senest 14 dage fra modtagelse af nødvendige oplysninger.

  3 måneder.

  Efter sagen er rejst. Tidsfrist er lovbundet.

  3 måneder

  2 uger.

  Tårnby Kommune varetager sagsbehandlingen.

  1 uge.

  Tårnby Kommune varetager sagsbehandlingen.

  3 måneder.

  10 hverdage

  3 uger.

  1 dag.

  8 uger.

  1 måned.

  Efter udarbejdelse af § 50 undersøgelse.

  HJÆLPEMIDLER (GENBRUGSHJÆLPEMIDLER) SERVICELOVEN § 112 OG 113
  20 uger.

  Akutte sager ved fx tryksår søges løst hurtigere.

  8 uger.

  Tårnby Kommune varetager sagsbehandlingen.

  20 uger.

  26 uger.

  14 dage.

  Ansøgning besvares senest 14 dage efter modtagelse.

  12 måneder.

  1 måned.

  Tårnby Kommune varetager sagsbehandlingen.

  14 dage.

  Udbetaling af kontanthjælp sker i almindelighed tidligst en måned efter den første henvendelse til kommunen.

  14 dage.

  Udbetaling af ledighedsydelse sker i almindelighed tidligst en måned efter den første henvendelse til kommunen.

  4 måneder.

  Tårnby Kommune varetager sagsbehandlingen.

  2 måneder.

  Udbetaling af løntilskud til arbejdsgiver sker senest udgangen af den efterfølgende måned, fra anmodningen er modtaget.

  14 dage.

  Anmoder du om hjælp til narkobehandling henvises du til en sagsbehandler hurtigst muligt og maksimalt 14 dage fra første henvendelse.

  1-2 uger.

  Tårnby Kommune varetager sagsbehandlingen.

  3 måneder.

  Ansøgning om dækning af nødvendige merudgifter besvares senest 3 måneder efter modtagelse af ansøgning.

  4 måneder.

  Tårnby Kommune varetager sagsbehandlingen.

  10 hverdage

  Ansøgning besvares senest 10 hverdage fra modtagelse af nødvendige oplysninger.

  26 uger.

  Pasningsgaranti fra barnet er fyldt 26 uger.

  1 måned.

  14 dage.

  Ansøger du om hjælp til udgifter til psykologbehandling, kan kommunen have behov for at indhente yderligere oplysninger.

  Ansøgningen besvares senest 14 dage fra, vi har modtaget de nødvendige oplysninger.

  14 dage.

  Ansøger du om revalidering, henvises du til en sagsbehandler senest 14 dage efter første henvendelse.

  5 måneder.

  Tårnby Kommune varetager sagsbehandlingen.

  14 dage.

  Anmoder du om en råd- og vejledningssamtale, henvises du en aftale hos en sagsbehandler, hurtigst muligt og inden 14 dage.

  3 uger.

  Efter udtalelse så 14 dage.

  14 dage.

  Tårnby Kommune varetager sagsbehandlingen.

  4 uger.

  Tårnby Kommune varetager sagsbehandlingen.

  14 dage.

  10 hverdage.

  6 måneder.

  Tiden er inklusiv § 50 undersøgelse.

  Tårnby Kommune varetager sagsbehandlingen.

  4 måneder.

  Tårnby Kommune varetager sagsbehandlingen.

  4 måneder.

  Tårnby Kommune varetager sagsbehandlingen.

  1 uge.

  Efter vi har modtaget de nødvendige lægeerklæringer.

  3 måneder.

  Kontakt

  Borgmestersekretariatet

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Borgmestersekretariatet